• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Studia podyplomowe

  O sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe wykształcenie, pozwalające na podjęcie studiów podyplomowych, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu jako bezrobotne.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach o finansowanie kosztów studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby poszukujące pracy, jeżeli:

  -       są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

  -       są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

  -       są pracownikami lub osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub prowadzącymi działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanymi pomocą w rozwoju zawodowym.

  Podstawą ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, w którym wnioskodawca uzasadnia potrzebę udzielenia tej formy pomocy.

  Koszty studiów podyplomowych finansowane są w wysokości 100% kwoty opłaty za studia należnej organizatorowi, nie więcej jednak niż 4.500 zł.

   

      Podstawa prawna:

  art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
  Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
  Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
  Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
  Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego - stażysta 32 297 87 56

  Anna Kułagowska

  Karolina Mikuła

  Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

       Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Studia podyplomowe [ 5 ]
  plik w formacie PDF Formularz B - finansowanie kosztów studiów podyplomowych 23-03-17 10:15 196.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 196.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz A - studia podyplomowe 23-03-17 10:15 279.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 279.35KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zaświadczenie organizatora studiów podypl. 23-03-17 10:14 477.39KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 477.39KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych 2017r. 23-03-17 10:14 418.4KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 418.4KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych.pdf 13-09-17 13:28 237.41KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 237.41KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:45
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2813

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl