• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

  Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy,  oraz tych osób,  które już pracowały i straciły zatrudnienie.
  Urząd pracy obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy, czyli również te które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

  W tym dziale znajdą Państwo podstawowe informacje o rejestracji w urzędzie, statusie osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, ich prawach jak i obowiązkach.

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z póź.zm.).

  Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

  Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

  Utworzono: 2012-08-02 09:08 | Redagował: Renata Szopa-Goece 2017-02-03 11:40
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 100847

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl