• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Obowiązki poszukujących pracy

  Osoba poszukująca pracy ma obowiązek:

  • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
  • zgłaszać się w wyznaczonych i ustalonych z urzędem pracy, terminach. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy, w terminie 7 dni, powiadomić powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,
  • przystąpić i nieprzerwanie uczestniczyć w indywidualnym planie działania stworzonym wspólnie z doradcą zawodowym,
  • przyjąć przedłożoną przez powiatowy urząd pracy propozycję szkolenia,
  • przyjąć proponowaną przez powiatowy urząd pracy propozycję odbycia przygotowania zawodowego dorosłych,
  • przystąpić do egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych oraz uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:51 | Redagował: Grażyna Markowska 2014-10-28 12:25
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2410

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl