• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pośrednictwo pracy krajowe

  Pośrednictwo Pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu  pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

  Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na nastepujących zasadach:

  • bezpłatności,
  • dostępności,
  • dobrowolności,
  • równości,
  • jawności.

  Pośrednictwo pracy zajmuje się:

  • obsługą pracodawców;
  • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
  • usługami dla poszukujących pracy;
  • kontrolą jakości, co określa pośrednictwo pracy jako: rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów urzędu pracy;

  Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Sosnowiec:

  Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

  Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

  Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać się ono w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

   

  Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

  • stronie internetowej urzędu pracy,
  • oraz tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie urzędu.

  Więcej ofert pracy z całej Polski znajdą Państwa na:

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:53 | Redagował: Katarzyna Grzyb-Nowak 2016-05-17 07:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2083

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl