• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

  Prace interwencyjne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnych przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i mają na celu  wsparcie osób bezrobotnych. 

                                       

   Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych moga zostać skierowane osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy II zgodnie z art.33 ust.2c pkt 2 ustawy       z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

   

    Prace interwencyjne moga trwać:

   - do 6 miesięcy,

   - do 12 miesięcy,

   - do 18 miesięcy,

   -  do 24 miesiące - w przypadku osób powyżej 50 roku życia.

   

   

  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 645);
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji    kosztów     z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014r. poz. 864);
  - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  zasosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de   minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.122013r. , str. 1).

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Właściwy Doradca Klienta  Doradca Klienta    

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: INTERWENCJE [ 10 ]
  plik w formacie PDF 2. Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych 2017 do wypełnienia komputerowego.pdf 22-09-17 14:25 375.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 375.02KB) pobierz
  plik w formacie PDF 3. Załącznik nr 2 - do wypełnienia komputerowego.pdf 22-09-17 14:26 663.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 663.55KB) pobierz
  plik w formacie PDF 4. Załącznik nr 3 - oferta pracy do wypełnienia komputerowego.pdf 21-02-17 10:40 238.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.79KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady - prace interwencyjne FP 2017 10-02-17 08:09 377.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 377.64KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych 2017 22-09-17 14:25 358.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 358.17KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 22-09-17 14:26 417.58KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 417.58KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Druk oferty pracy dot. prac interwencyjnych FP 10-02-17 08:16 193.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 193.04KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek do refundacji - Zał. 1 do umowy 09-09-16 11:33 136.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 136.19KB) pobierz
  plik w formacie PDF Rozliczenie -Zał.1 do umowy 09-09-16 11:27 141.24KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 141.24KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kwartalna Informacja - Zał. 2 do umowy 09-09-16 11:33 132.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 132.23KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Anna Nowosielska 2016-05-17 11:38
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2460

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl