• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prawa poszukujących pracy

  Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

  • korzystanie z usług rynku pracy,
  • korzystanie z instrumentów rynku pracy.

  Po spełnieniu określonych warunków osoby poszukujące pracy mają możliwość:

  • uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku skierowania poza miejscem zamieszkania,
  • uzyskania części lub całości zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
  • uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
  • uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
  • uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na badania lekarskie lub psychologiczne.

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:45 | Redagował: Grażyna Markowska 2014-10-28 12:24
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2268

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl