• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja poszukujących pracy

  Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej, lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2016r.,  poz. 645 z póź.zm.).

  W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy

  • zgłasza się do wybranego  albo wybranych powiatowych  urzedów  pracy, 
  • wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostepnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Barbara Kopf specjalista ds. rejestracji 32 297-87-70  
  Grażyna Markowska specjalista d/s rejestracji 32 297-87-10  
  Julita Maciukiewicz specjalista d/s rejestracji 32 297-87-69  
  Izabela Bąk specjalista d/s rejestracji 32 297-87-63  
  Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Grażyna Markowska 2016-06-08 08:35
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7086

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl