• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1189) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu informuje, iż:

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

  Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendium wypłacane będą tylko w wyznaczonych dniach zgodnie z obowiązującym harmonogramem znajdującym się w kalendarium wydarzeń.

  W przypadku nie pobrania zasiłku/stypendium/dodatku aktywizacyjnego w wyznaczonym dniu wypłata następuje w dodatkowo wyznaczonym dniu podanym w kalendarium wydarzeń lub w następnym miesiącu również zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

  Harmonogram wypłat zasiłków:

   

  Terminy przelewów zasiłków dla bezrobotnych

  Lista 1a/ nazwiska na literę a,b,c,d,e,f,g/ -                                       13.04.2018

  Lista 2a/ nazwiska na literę h,i,j,l,ł,m,n,o,pa-po / -                          13.04.2018

  Lista 3a/ nazwiska na literę k,so-sz,ś/-                                             13.04.2018

  Lista 4a/ nazwiska na literę po-py,r,sa-sm,t,u,w,z,ź,ż/-                    13.04.2018

   

   

   Terminy przelewów stypendiów dla bezrobotnych

  Lista 1 efs / stypendia stażowe z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER -              13.04.2018

  Lista 2 efs / stypendia stażowe z EFS PO WER (bon stażowy) -                                             ---------------

  Lista 3 efs / stypendia szkoleniowe z EFS PO WER -                                                              ---------------  

  Lista 4 efs / stypendia szkoleniowe z EFS PO WER (bon szkoleniowy) -                                 ---------------

  Lista 5 efs / stypendia stażowe z EFS 7.2  RPO WSL-                                                              13.04.2018

  Lista 6 efs/ stypendia szkoleniowe z EFS 7.2 RPO WSL-                                                          13.04.2018

  Lista 7efs / Stypendia szkoleniowe z EFS RPO 7.1.3 -                                                               ---------------

  Lista 8 efs / Stypendia stażowe z EFS RPO 7.1.3 -                                                                     ---------------

  Lista 9 efs / Stypendia stażowe z EFS RPO 7.1.1 -                                                                     13.04.2018

  Lista 10 efs / Stypendia szkoleniowe z EFS RPO 7.1.1 -                                                             13.04.2018

  Lista 7a / stypendia stażowe z Funduszu Pracy -                                                                         13.04.2018

  Lista 8a / stypendia z tyt.odbywania szkolenia, podjęcia dalszej nauki, studiów podyplomowych -13.04.2018

  Lista 9PFR /Stypendia stażowe z PFRON -                                                                 -----------------------                      

   

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Iwona Dziedzic  starszy inspektor  32 297 87 28
  Utworzono: 2012-08-02 10:29 | Redagował: Iwona Dziedzic 2018-04-13 13:30
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 18669

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl