• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów przejazdu

  Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powortu do miejsca zamieszkania osobie bezrobotnej która łącznie spełnia wskazane warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub odbywa zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.


  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu uzależnia dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu od posiadanych środków finansowych na ten cel.    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot kosztów dojazdu [ 1 ]
  plik w formacie PDF Zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych3.pdf 03-01-17 07:47 299.52KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 299.52KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Katarzyna Grzyb-Nowak 2016-05-17 08:12
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3944

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl