• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów zakwaterowania

  Starosta może dokonywać zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie bezrobotnej, któa spełnia łącznie nastepujące warunki :

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż prtzygotowaniw zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodoqwe,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania. .

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu uzależnia dokonywanie zwrotu kosztów zakwaterowania od posiadanych środków finansowych na ten cel.

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:17 | Redagował: Anna Nowosielska 2015-05-14 11:26
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2205

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl