• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Grupowe informacje zawodowe

  Indywidualny Plan Działania. planowanie rozwoju zawodowego z zwykorzystaniem podstawowych usług rynku pracy ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni, bezrobotni i poszukujący pracy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec, sala 314
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  22.10.2013
  Data od:
  2013-10-29
  Data do:
  2013-10-29

  Cel: zapoznanie bezrobotnych z zasadami tworzenia Indywidualnego Planu Działania,  ofertą PUP w Sosnowiec, zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i rynku pracy, sytuacją na lokalnym rynku pracy.

  godz. 09:00

  sala 314. III piętro

  Sposób zapisaywania:

  - bezpośrednio u doradcy

  - drogą mailową

  Czas trwania Grupowej Informacji Zawodowej: 09:00 - 10:00

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 210829

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl