• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Grupowe informacje zawodowe

  Indywidualny Plan Działania .Planowanie rozwoju zawodowego z wykorzystaniem podstawowych usług rynku pracy ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni i poszukujący pracy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  30.05.2014
  Data od:
  2014-06-06
  Data do:
  2014-06-06

  Celem grupowej informacj zawodowej jest zapoznanie osób zarejestrowanych zw Powiatowym Urzędzie Pracy  w Sosnowcu z zasadami tworzenia Indywidualnego Planu Działania , ofertą PUP w Sosnowcu , zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i rynku pracy , sytuacją na lokalnym rynku pracy

  Przyjmowanie zgłoszeń bezpośreednio u doradców zawodowych lub droga elektroniczną w formie e-mail

  Grupowa informacja zawodowa odbędzie się w  godz 09.00-10.00

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 210687

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl