• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

  KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW - PRACE INTERWENCYJNE ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  pracodawcy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec (IV piętro pokój 411)
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  do 15.07.2015
  Data od:
  2015-03-16
  Data do:
  2015-07-15


  KOMUNIKAT  DLA  PRACODAWCÓW  –  PRACE  INTERWENCYJNE

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

   

  Skierowanie do prac interwencyjnych będą mogły otrzymać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu spełniające łącznie następujące kryteria:

  • osoby młode do 29 roku życia  tj. do dnia 30 urodzin,

  • z ustalonym II profilem pomocy,

  • należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni).

  Projekt skierowany jest również do osób niepełnosprawnych  i długotrwale bezrobotnych spełniających powyższe warunki. 

  Okres refundacji w ramach prac interwencyjnych wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

  Wnioski o organizowanie prac interwencyjnych  przyjmowane będą od 16 marca 2015r.  do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ich finansowanie.

   

  Zasady oraz Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pup.sosnowiec.pl, zakładka:    Dla pracodawców i przedsiębiorców / Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców  / Prace interwencyjne,    lub w pokoju 411 ( IV piętro ).

  Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00 ( parter, segment D ).

   

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 18371

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl