• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Komunikat dla osób bezrobotnych - DOTACJE EFS 2014 ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  do 30 kwiatnia 2014r.
  Data od:
  2014-04-09
  Data do:
  2014-04-30

  KOMUNIKAT
  DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

   Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków
  o środki  na podjęcie działalności gospodarczej
  w ramach projektu „Lepsze perspektywy” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  O środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne nie będące uczestnikami innego projektu realizowanego przez tutejszy Urząd.

  Posiadane środki finansowe pozwolą na udzielenie dotacji  190 osobom w tym:

  -  72 osobom do 24 roku życia,
  -  78 osobom długotrwale bezrobotnym,
  -  4 osobom niepełnosprawnym,
  - 11 osobom powyżej 50 roku życia
  - 25 osobom nie kwalifikującym się do żadnej z w/w grup.

  Maksymalna wysokość dofinansowania - 21.900,00zł.
  Nabór wniosków prowadzony będzie  od  9 do  30  kwietnia 2014r.
  Po zakończeniu naboru wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia.
  Dofinansowanie zostanie przyznane osobom,  których wnioski uzyskają największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z Kryteriami oceny wniosków.
  Wnioski należy składać w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu.

  UWAGA :

  » Bezrobotny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności 
     gospodarczej oraz Kryteriami oceny wniosków. Wnioski, Regulaminy i Kryteria oceny wniosków dostępne są w tut.
     Urzędzie - pokój 408 - 409 (IV piętro) lub na stronie  Urzędu: www.pup.sosnowiec.pl, w zakładce Dla bezrobotnych
     i poszukujących pracy/ Finansowe formy wsparcia/Jednorazowe  środki na podjęcie działalności gospodarczej.    

  » Każdy bezrobotny może uczestniczyć w instruktażu prawidłowego wypełniania wniosku, po uprzednim kontakcie
     osobistym z pracownikiem Urzędu – pokój 408 - 409 (IV piętro) lub telefonicznie pod numerem 32/2978765,
     32/2978766.

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 46341

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl