• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  ŚRODKI NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec pok. 409
  Data od:
  2014-06-16
  Data do:
  2014-11-19

  KOMUNIKAT DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o środki  na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lepsze perspektywy” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  O środki mogą ubiegać się niżej wymienione osoby bezrobotne:

  -  do 24 roku życia*,

  -  długotrwale bezrobotne,

  -  powyżej 50 roku życia,

  -  niepełnosprawne.

  Maksymalna wysokość dofinansowania - 21.900,00zł.    

  Nabór wniosków prowadzony będzie  do wyczerpania środków.

  Wnioski należy składać w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu.

   

  UWAGA :

  » Przed złożeniem wniosku każdy bezrobotny zobowiązany jest do zgłoszenia się do  właściwego pośrednika pracy – doradcy klienta.

  » Bezrobotny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków  na podjęcie działalności gospodarczej oraz Kryteriami oceny wniosków.

  Wnioski, Regulaminy i Kryteria oceny wniosków dostępne są w tut. Urzędzie - pokój 409  (IV piętro) lub na stronie  Urzędu: www.pup.sosnowiec.pl, w zakładce Dla bezrobotnych i  poszukujących pracy/ Finansowe formy wsparcia/Jednorazowe  środki na podjęcie działalności  gospodarczej.    

  » Wnioski złożone przez osoby nie należące do żadnej z wyżej wymienionych grup nie będą  rozpatrywane.

  *dotyczy osób które nie ukończyły 25 lat

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 45265

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl