• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  KOMUNIKAT DLA OSÓB BEZROBOTNYCH - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  do wyczerpania środków
  Data od:
  2014-11-19
  Data do:
  2014-12-16

  DOTACJE  NA  URUCHOMIENIE WŁASNEJ  FIRMY 

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej skierowanym do osób bezrobotnych.


  Maksymalna kwota dotacji wynosi 21 900,00 zł.

  Nabór wniosków prowadzony będzie  do wyczerpania środków. 

  Wnioski należy składać w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu.

   

  UWAGA :

  » Przed złożeniem wniosku każdy bezrobotny zobowiązany jest do zgłoszenia się do właściwego pośrednika pracy – doradcy klienta.

  » Bezrobotny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz Kryteriami oceny wniosków. Wnioski, Regulaminy i Kryteria oceny wniosków dostępne są w tut. Urzędzie – pokój  409 (IV piętro) lub na stronie Urzędu: www.pup.sosnowiec.pl, w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ Finansowe formy wsparcia/Jednorazowe  środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

   Projekt „Lepsze perspektywy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 45216

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl