• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  KOMUNIKAT - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni, bezrobotni i poszukujący pracy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  01.03.2017
  Data od:
  2017-03-01
  Data do:
  2017-12-29

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

  Wnioski przyjmowane będą w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu  od 01.03.2017r.  do momentu wyczerpania środków finansowych.

  Dotacje finansowane będą ze środków:

  - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (III) ”,

  -  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu  „ Aktywizacja osób  młodych  pozostających bez pracy  w mieście Sosnowiec (III) ”,

  - Funduszu Pracy.

  Maksymalna wysokość dotacji to  - 24.000,00zł.

  O źródle finansowania każdej umowy o dotacje decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji zapraszamy do udziału w kursie  przygotowującym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do Punktu Informacyjnegopokój nr 1.

  UWAGA :

  »  Bezrobotny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz Kryteriami oceny wniosków.

  »  Wnioski, Regulaminy i Kryteria oceny wniosków dostępne są w Punkcie Informacyjnym - pokój nr 1 (parter) lub na stronie  Urzędu: www.pup.sosnowiec.pl, w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ Finansowe formy wsparcia/Jednorazowe  środki na podjęcie  działalności  gospodarczej.   

  »  Szczegółowe informacje  można  uzyskać w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu –  pokój nr 1  lub pod numerem telefonu 32 297-87-00 wew. 802 lub 803.

   Prosimy o niezszywanie wniosku i załączonych dokumentów.

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 45217

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl