• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Staże

  Komunikat STAŻ ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  pracodawcy
  Lokalizacja:
  PUP
  Data od:
  2014-05-20
  Data do:
  2014-07-18

  K O M U N I K A T


  Z dniem 20 maja 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu rozpoczyna nabór wniosków pracodawców o zorganizowanie stażu, w ramach  projektu  pn.   „Lepsze perspektywy” w Poddziałaniu 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

  Staże będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane do 31.10.2014r.  

   

  Wybór przyjętych do realizacji wniosków dokonywany będzie w oparciu o złożoną deklarację zatrudnienia osoby po stażu na umowę o pracę lub inną umowę podlegającą ubezpieczeniom społecznym.

   

  Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pup.sosnowiec.pl, lub w pokoju 411 (IV piętro). Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu (parter, segment D).

   

   

   

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 67121

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl