• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Staże

  Komunikat dla Pracodawców i Przedsiębiorców ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  pracodawcy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  do wyczerpania środków
  Data od:
  2015-01-19
  Data do:
  2015-01-28

   K O M U N I K A T

  Z dniem 19 stycznia 2015r. rozpoczynamy nabór wniosków o zorganizowanie stażu zawodowego.

  Realizowane będą 6-cio miesięczne umowy stażowe, dla osób bezrobotnych, które ukończyły 29 rok życia.

   

  Wybór wniosków przyjętych do realizacji dokonywany będzie w oparciu o złożoną deklarację zatrudnienia osoby po stażu na umowę o pracę lub inną umowę podlegającą ubezpieczeniom społecznym.

  Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pup.sosnowiec.pl, (zakładka „Dla pracodawców i przedsiębiorców”) lub w pokoju 411 (IV piętro).

  Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, w godzinach od 8.00 do 14.00 (parter, segment D).

   

  Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane są do dnia 28.01.2015r.

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 67171

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl