• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Staże

  KOMONILAT DLA PRACODAWCÓW - STAŻE ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  pracodawcy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec (IV piętro pokój 411)
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  Do wyczerpania środków finansowych
  Data od:
  2015-03-16
  Data do:
  2015-04-10


  KOMUNIKAT   DLA   PRACODAWCÓW   -   STAŻE 

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

  w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Skierowanie  na  staże  będą  mogły  otrzymać   osoby  bezrobotne zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu spełniające   łącznie  następujące  kryteria:

  • osoby młode do 29 roku życia  tj. do dnia 30 urodzin,

  • z ustalonym II profilem pomocy,

  • należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych   w ciągu ostatnich 4 tygodni).

  Projekt skierowany jest również do osób niepełnosprawnych  i długotrwale bezrobotnych spełniających powyższe warunki.

  W  ramach  projektu  realizowane będą  staże  6 miesięczne.

  Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane będą  od 16 marca 2015r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ich finansowanie.

  W pierwszej  kolejności zawierane będą  umowy z pracodawcami, którzy po zakończonym   stażu  gwarantują  zatrudnienie  na okres  co najmniej 3 miesięcy.

  Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pup.sosnowiec.pl,  zakładka :  Dla pracodawców i przedsiębiorców / Formy wsparcia dla pracodawców  i Przedsiębiorców / Staże,      lub  w  pokoju 411  -  IV piętro.

  Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00  ( parter, segment D ).

  W związku z dużym zainteresowaniem organizacją staży, tutejszy Urząd z dniem 13.04.2015r. wstrzymuje nabór wniosków od Pracodawców.   

   

   

   

   

   

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 67167

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl