• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Staże

  KOMUNIKAT dla PRACODWCÓW - STAŻ ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  pracodawcy
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  do 15.07.2015r.
  Data od:
  2015-05-12
  Data do:
  2015-07-15

  KOMUNIKAT   DLA   PRACODAWCÓW   -   STAŻE

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków

  o zorganizowanie stażu w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

   

  Skierowanie  na  staże  będą  mogły  otrzymać   osoby  bezrobotne zarejestrowane   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu spełniające  łącznie  następujące  kryteria:

  • osoby młode do 29 roku życia  tj. do dnia 30 urodzin,
  • z ustalonym II profilem pomocy,
  • należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych  w ciągu ostatnich 4 tygodni).

  Projekt skierowany jest również do osób niepełnosprawnych  i długotrwale bezrobotnych spełniających powyższe warunki.

  Umowy stażowe będą realizowane do 31.10.2015r.

  Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane będą

  od 12 maja 2015r.

  do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację 

  W pierwszej kolejności zawierane będą  umowy z pracodawcami, którzy po zakończonym   stażu  gwarantują  zatrudnienie  na okres  co najmniej 3 miesięcy.

  Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pup.sosnowiec.pl, zakładka :  Dla pracodawców i przedsiębiorców / Formy wsparcia dla pracodawców  i Przedsiębiorców / Staże, lub  w  pokoju 411  -  IV piętro.

  Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00  ( parter, segment D ).

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 67168

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl