• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Staże

  Komunika STAŻ

  Adresaci:
  pracodawcy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec
  Data od:
  2017-01-10

  KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW  -  STAŻE

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków   o zorganizowanie stażu

   dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, z ustalonym II profilem pomocy


   Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane będą w Biurze Podawczym tut. Urzędu  od 10 stycznia 2017r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ich finansowanie.

   

  W pierwszej  kolejności zawierane będą  umowy z pracodawcami, którzy:

  - po zakończonym stażu  gwarantują  zatrudnienie  na umowę o pracę                               

    w pełnym wymiarze czasu pracy na okres  co najmniej 3 miesięcy.

  - wskazali szczegółowo miejsce odbywania stażu.

   

  Staże finansowane będą ze środków:

  - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów pozakonkursowych

    (z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego 

    Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

  - Funduszu Pracy.

   O źródle finansowania każdej umowy w sprawie zorganizowania stażu decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. 

  Formularz wniosku i zasady organizowania staży dostępne są na stronie internetowej:

  http://www.pup.sosnowiec.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/staze.html

  lub w siedzibie tut. Urzędu w Punkcie informacyjnym dla pracodawców i osób bezrobotnych - pokój nr 1.

  Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Punktu informacyjnego dla pracodawców i osób bezrobotnych w pokoju nr 1 lub pod numerem telefonu 32 297-87-00, wew. 802 i 803.

   

   

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 67170

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl