• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Szkolenia

  Uprawnienia SEP do 1 kV i powyżej z pomiarami ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni, bezrobotni i poszukujący pracy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  II i IV kwartał 2013
  Data od:
  2013-02-01
  Data do:
  2013-12-31

  Zakres szkolenia:

  • przepisy BHP;
  • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
  • pomiary i przyrządy pomiarowe;
  • zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów;
  • wymagania techniczne;
  • ćwiczenia praktyczne.

  Dla kogo:

  • osoby zarejestrowane w PUP;
  • wykształcenie min. podstawowe;
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu.

  Dokumenty:

  • zaświadczenie zgodne z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r., nr 177, poz. 1193 z późn. zm.)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) jeśli jednostka szkoleniowa posiada stosowne uprawnienia do jego wystawienia
  • świadectwo kwalifikacyjne G-1 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r.
  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 156817

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl