• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Szkolenia

  NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE "SPECJALISTA DS. KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH" DLA OSÓB DO 29 r.ż. (tj. do dnia 30 urodzin) ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec - pok. 308-310 (III p.) i 214 (II p.)
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  10.08.2015 r. - 21.08.2015 r.
  Data od:
  2015-08-10
  Data do:
  2015-08-21

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór na szkolenie grupowe dla osób do 29 r.ż. (tj. do dnia 30 urodzin) p.n. "Specjalista ds. kosztorysowania robót budowlanych" - termin realizacji: 14 – 29.09.2015 r.

  6 miejsc; wymagane wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu budowlanym lub wyższe techniczne lub posiadanie doświadczenia zawodowego w branży budowlanej oraz znajomość podstaw obsługi komputera (MS Office)

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do PUP w Sosnowcu  (III piętro, pok. 308, 309 i 310 lub II piętro, pok. 214) w terminie od 10.08.2015 r. do 21.08.2015 r., w celu pobrania „Karty kandydata na szkolenie”.
  Kartę można również pobrać ze strony www.pup.sosnowiec.pl
  Wypełnione karty kandydata należy składać w biurze podawczym tutejszego Urzędu.

  Uwaga:

  1. Przed złożeniem Karty kandydata w biurze podawczym należy zgłosić się do właściwego doradcy klienta, w celu akceptacji uzasadnienia celowości skierowania na szkolenie.
  2. Osoby zainteresowane więcej niż jednym szkoleniem powinny złożyć osobne karty kandydata na każde z nich.
  3. Wypełnienie karty kandydata nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu.
  4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się według kryteriów określonych w planie szkoleń oraz na podstawie Zasad organizowania szkoleń grupowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
  5. Po dokonaniu rekrutacji PUP Sosnowiec skontaktuje się jedynie z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie.

  Sosnowiec, dn. 10.08.2015 r.

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 146289

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl