• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zajęcia aktywizacyjne

  KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW - REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Adresaci:
  pracodawcy
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  15.02.2017
  Data od:
  2017-02-15

  KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Wnioski przyjmowane będą w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu  od 15.02.2017r. do momentu wyczerpania środków finansowych.

  Refundacje finansowane będą ze środków:

  - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (III) „,

  - Funduszu Pracy.

  Maksymalna wysokość refundacji jaką można otrzymać na jedno stanowisko pracy to  - 24.000,00zł.

  O źródle finansowania każdej umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

  UWAGA :

  » Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz Kryteriami oceny wniosków.

  »  Wnioski, Regulaminy i Kryteria oceny wniosków dostępne są w Punkcie Informacyjnym - pokój nr 1 (parter) lub na stronie  Urzędu: www.pup.sosnowiec.pl, w zakładce Dla Pracodawców i Przedsiębiorców/Formy wsparcia dla Pracodawców  i Przedsiębiorców.

  » Szczegółowe informacje  można  uzyskać w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu –  pokój nr 1  lub pod numerem telefonu 32 297-87-00 wew. 802 lub 803.

  Prosimy o niezszywanie wniosku i załączonych dokumentów. 

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 65128

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl