• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  733133
  Kalendarium wydarzeń
  49644
  Mapa witryny
  11668
  Chmura tagów
  5499
  Szkolenia
  4932
  Formy aktywne RSS
  4820
  Galeria zdjęć
  3704
  Polityka prywatności
  3404
  Zastrzeżenia prawne
  2246
  Poleć znajomemu
  1921

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  571765
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  14548
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  9661

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  390395
  Grupowe informacje zawodowe
  195053
  Porady grupowe
  117494
  Formy aktywizacji
  87285
  Staże
  64751
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  42864
  Giełdy pracy
  24356
  Targi pracy
  20780
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  19302
  Prace interwencyjne
  17090
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  16833
  Spotkania informacyjne
  15322
  Bon stażowy
  12025
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  11721
  Bon zatrudnieniowy
  9710
  Bon na zasiedlenie
  8828
  Prace społecznie użyteczne
  7439
  Roboty publiczne
  7312
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  6564
  Bon szkoleniowy
  4865
  Galeria zdjęć
  3408

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  28477
  Kreator CV
  9333
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  6672
  Rejestracja przez Internet
  5613
  Dodaj CV
  3684
  Wyszukaj CV
  3629
  Umawianie wizyt przez Internet
  3256
  Newsletter
  2763
  System SMS
  2338
  Galeria Wideo
  1781

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  97972
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  27015
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  24442
  Dokumenty do pobrania
  21425
  Rejestracja bezrobotnych
  19574
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  18602
  Baza firm
  17143
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13503
  Zasiłek dla bezrobotnych
  13334
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  9973
  Szkolenia grupowe
  9926
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8937
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  8529
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  7992
  Dodatek aktywizacyjny
  7200
  Rejestracja poszukujących pracy
  6894
  Rejestracja przez Internet
  6803
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6712
  Obsługa bezrobotnych
  6212
  Staże
  6065
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5782
  Agencje zatrudnienia
  5727
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5662
  Rejestracja przez Internet
  5201
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4755
  Inne informacje
  4576
  Bon stażowy
  4501
  Bon na zasiedlenie
  4300
  Zwrot kosztów przejazdu
  3909
  Obowiązki bezrobotnych
  3447
  Bon zatrudnieniowy
  3374
  Utrata statusu bezrobotnego
  3285
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3274
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3251
  Prawa bezrobotnych
  3237
  Bon szkoleniowy
  3111
  Szkolenia indywidualne
  2954
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  2915
  Poradnictwo zawodowe
  2857
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2849
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2771
  Studia podyplomowe
  2761
  Pożyczka szkoleniowa
  2677
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2575
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2433
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2429
  Prace interwencyjne
  2343
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2309
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2156
  Prawa poszukujących pracy
  2119
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  2089
  Obowiązki poszukujących pracy
  2084
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2024
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  1997
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1971
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1961
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1946
  Uprawnienia pracownicze
  1916
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1882
  Roboty publiczne
  1876
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1874
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1853
  Archiwum szkoleń
  1839
  Prace społecznie użyteczne
  1819
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1769
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1632
  Pomocne strony
  1420
  Szkolenia
  881
  Zajęcia aktywizacyjne
  413
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  44690
  Staże
  24873
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  20877
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  16588
  Dokumenty do pobrania
  14831
  Zgłoszenie oferty pracy
  9337
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8605
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  8162
  Prace interwencyjne
  5927
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4017
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3634
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3441
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  3303
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  3044
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  3000
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  2805
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2552
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2545
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2508
  Warunki refundacji
  2406
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2275
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  2194
  Rejestracja oswiadczen
  2143
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2140
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  2105
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2089
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2087
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  2070
  Świadczenie aktywizacyjne
  2059
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1989
  Tabela refundacji
  1907
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  1796
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1781
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  1775
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  1699
  Roboty publiczne
  1694
  Prace społecznie użyteczne
  1688
  Opłaty
  1632
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1573
  Zwolnienia grupowe
  1530
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1505
  Poradnictwo dla pracodawców
  1498
  Praca Sezonowa
  892
  Pytania i odpowiedzi
  676

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  119734
  Postępowania wszczęte
  26840
  Postępowania wszczęte
  24669
  Programy i projekty
  23672
  Postępowania wszczęte
  23272
  Postępowania wszczęte
  13494
  Własny biznes Twoją alternatywą
  11184
  Mapa dojazdu
  10441
  Kierunek przedsiębiorczość
  9998
  Stopa bezrobocia
  7383
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  7305
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  7248
  Dane teleadresowe
  6975
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  6538
  Postępowania rozstrzygnięte
  6406
  Postępowania rozstrzygnięte
  6395
  Postępowanie zakończone
  6280
  Postępowania rozstrzygnięte
  6199
  Postępowania rozstrzygnięte
  6123
  Postępowania zakończone
  6102
  Postępowania zakończone
  6091
  Postępowania zakończone
  6046
  Szkolenia indywidualne
  5417
  Ocena pracy Urzędu
  5098
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4523
  Przetargi
  4495
  Programy i projekty realizowane
  4331
  Inne informacje
  4276
  Analizy i statystyki
  4244
  EFS
  4186
  Dostawy i usługi
  4178
  Młodość jest Twoim atutem
  4064
  Ocena strony internetowej
  4048
  PO KL
  3868
  Zielona Linia
  3834
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  3705
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3616
  Lepsze Perspektywy
  3587
  Przydatne linki
  3439
  Szkolenia pracowników
  3271
  Informacje o projekcie
  2746
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2655
  Informacje o projekcie
  2650
  Tłumacz języka migowego
  2630
  Kontakt
  2516
  Pliki do pobrania
  2471
  Profesjonalna kadra II
  2408
  Programy i projekty zrealizowane
  2371
  Dokumenty do pobrania
  2324
  O projekcie
  2236
  O projekcie
  2136
  SPO RZL
  2134
  Kontakt
  2128
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  2122
  Podstawowe informacje
  2054
  Nowe Horyzonty
  2009
  PO WER
  1947
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  1932
  Dokumenty
  1859
  Dane kontaktowe
  1853
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  1838
  Analizy lokalnego rynku pracy
  1838
  Postaw na swoim
  1797
  Krok do przodu
  1680
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1674
  Promocja Młodej Aktywności
  1673
  Rok 2014r.
  1661
  Dane kontaktowe
  1655
  Rok 2015r.
  1647
  Pliki do pobrania
  1617
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1616
  Rok 2012r.
  1596
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1542
  Dołącz do nas
  1541
  Archiwum zamówien publicznych
  1518
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1517
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1435
  Rok 2010r.
  1428
  Rok 2002r.
  1415
  Rok 2011r.
  1406
  Rok 2003r.
  1402
  Rok 2004r.
  1388
  Rok 2005r.
  1377
  Rok 2007r.
  1361
  Rok 2008r.
  1350
  Rok 2009r.
  1350
  Rok 2006r.
  1347
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1343
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  1328
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  1276
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1252
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1198
  Rok 2016r.
  1167
  Usługi społeczne
  1163
  Pliki do pobrania
  1157
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  1140
  Rok 2017r.
  1137
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  1137
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  1123
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  1118
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  1100
  O projekcie
  1098
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  1021
  Kontakt
  991
  RPO WSL
  980
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  968
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  949
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  880
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  856
  Pliki do pobrania
  832
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  785
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  720
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  687
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  681
  Kontakt
  671
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  566
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  9190
  Registration
  1308

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  7131
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1228

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  43294
  Zarządzenia Dyrektora
  2174
  Spis telefonów
  1440
  Aktualności
  1350
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1176
  Kontrola zarządcza
  1162
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  1030
  Polityka rachunkowości 2014
  1027
  Od Informatyków
  1016
  Regulamin organizacyjny
  867
  Regulamin pracy
  843
  Ankiety
  841
  Służba przygotowawcza
  688
  Statut PUP
  678
  NOWE PZU
  657
  Zmiany SYRIUSZ
  646
  Zamówienia publiczne
  550
  Kodeks etyczny
  518
  Procedura windykacyjna
  471
  Słowniki
  454
  Projekty współfinansowane z EFS
  424
  Regulamin naboru
  412
  Nowa wersja
  407
  2017
  386
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  305
  2018
  289
  2019
  111
  RODO
  105
  EPIT
  90
  Zarzadzenie w sprawie procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych
  77
  Rok 2019
  62
  Rok 2018
  54
  2020
  27
  Rok 2020
  4
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5545

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl