• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  695500
  Kalendarium wydarzeń
  48432
  Mapa witryny
  10768
  Chmura tagów
  5097
  Szkolenia
  4588
  Formy aktywne RSS
  4580
  Galeria zdjęć
  3243
  Polityka prywatności
  3065
  Zastrzeżenia prawne
  1990
  Poleć znajomemu
  1710

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  563142
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  13535
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  9160

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  338605
  Grupowe informacje zawodowe
  168238
  Porady grupowe
  99894
  Formy aktywizacji
  83739
  Staże
  60055
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  38468
  Giełdy pracy
  21305
  Targi pracy
  18036
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  16766
  Prace interwencyjne
  15640
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  15249
  Spotkania informacyjne
  13340
  Bon stażowy
  11186
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  10921
  Bon zatrudnieniowy
  8887
  Bon na zasiedlenie
  8057
  Prace społecznie użyteczne
  6793
  Roboty publiczne
  6659
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  5884
  Bon szkoleniowy
  4416
  Galeria zdjęć
  2940

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  27109
  Kreator CV
  8307
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  5473
  Rejestracja przez Internet
  5132
  Wyszukaj CV
  3267
  Dodaj CV
  3248
  Umawianie wizyt przez Internet
  2953
  Newsletter
  2461
  System SMS
  2061
  Galeria Wideo
  1543

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  94580
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  25892
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  23364
  Dokumenty do pobrania
  19985
  Rejestracja bezrobotnych
  18428
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  17765
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13013
  Baza firm
  12740
  Zasiłek dla bezrobotnych
  12603
  Szkolenia grupowe
  9606
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  9468
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8494
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  8082
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  7440
  Dodatek aktywizacyjny
  6545
  Rejestracja poszukujących pracy
  6517
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6378
  Rejestracja przez Internet
  6377
  Obsługa bezrobotnych
  5771
  Staże
  5654
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5435
  Agencje zatrudnienia
  5382
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5310
  Rejestracja przez Internet
  4634
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4413
  Inne informacje
  4271
  Bon stażowy
  4169
  Bon na zasiedlenie
  3851
  Zwrot kosztów przejazdu
  3657
  Obowiązki bezrobotnych
  3153
  Bon zatrudnieniowy
  3105
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3018
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  2988
  Prawa bezrobotnych
  2986
  Utrata statusu bezrobotnego
  2959
  Bon szkoleniowy
  2710
  Szkolenia indywidualne
  2664
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  2633
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2608
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2510
  Poradnictwo zawodowe
  2497
  Pożyczka szkoleniowa
  2413
  Studia podyplomowe
  2359
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2311
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2214
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2139
  Prace interwencyjne
  2104
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2045
  Prawa poszukujących pracy
  1897
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  1891
  Obowiązki poszukujących pracy
  1864
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  1793
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  1774
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  1772
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1731
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1719
  Uprawnienia pracownicze
  1693
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1690
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1645
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1641
  Roboty publiczne
  1637
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1625
  Archiwum szkoleń
  1601
  Prace społecznie użyteczne
  1577
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1552
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1395
  Pomocne strony
  1228
  Szkolenia
  674
  Zajęcia aktywizacyjne
  399
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  42371
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  20116
  Staże
  18823
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  15892
  Dokumenty do pobrania
  13719
  Zgłoszenie oferty pracy
  8475
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8029
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  7477
  Prace interwencyjne
  5358
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  3415
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3365
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3061
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  2888
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  2709
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  2651
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  2527
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2281
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2211
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2132
  Warunki refundacji
  2059
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2013
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  1925
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  1882
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  1862
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1838
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  1827
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  1799
  Świadczenie aktywizacyjne
  1780
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1739
  Tabela refundacji
  1655
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  1546
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1542
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  1509
  Roboty publiczne
  1465
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  1446
  Prace społecznie użyteczne
  1400
  Rejestracja oswiadczen
  1370
  Opłaty
  1333
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1329
  Zwolnienia grupowe
  1313
  Poradnictwo dla pracodawców
  1239
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1194
  Praca Sezonowa
  558
  Pytania i odpowiedzi
  414

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  112844
  Programy i projekty
  22835
  Postępowania wszczęte
  22430
  Postępowania wszczęte
  20237
  Postępowania wszczęte
  19080
  Postępowania wszczęte
  12294
  Własny biznes Twoją alternatywą
  10780
  Kierunek przedsiębiorczość
  9695
  Mapa dojazdu
  9589
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  6915
  Stopa bezrobocia
  6807
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  6727
  Dane teleadresowe
  6511
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  6021
  Postępowania rozstrzygnięte
  5469
  Postępowania rozstrzygnięte
  5452
  Postępowanie zakończone
  5354
  Postępowania rozstrzygnięte
  5264
  Postępowania rozstrzygnięte
  5183
  Postępowania zakończone
  5179
  Postępowania zakończone
  5176
  Szkolenia indywidualne
  5127
  Postępowania zakończone
  5103
  Ocena pracy Urzędu
  4501
  Przetargi
  4155
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4059
  Programy i projekty realizowane
  4012
  Inne informacje
  3960
  Analizy i statystyki
  3935
  Dostawy i usługi
  3864
  EFS
  3864
  Młodość jest Twoim atutem
  3847
  PO KL
  3581
  Zielona Linia
  3545
  Ocena strony internetowej
  3515
  Lepsze Perspektywy
  3331
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  3326
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3321
  Przydatne linki
  3170
  Szkolenia pracowników
  3043
  Informacje o projekcie
  2552
  Informacje o projekcie
  2437
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2394
  Tłumacz języka migowego
  2375
  Pliki do pobrania
  2227
  Kontakt
  2197
  Profesjonalna kadra II
  2134
  Programy i projekty zrealizowane
  2117
  Dokumenty do pobrania
  2087
  O projekcie
  2021
  O projekcie
  1919
  SPO RZL
  1894
  Kontakt
  1879
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  1857
  Podstawowe informacje
  1754
  Nowe Horyzonty
  1736
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  1691
  Dokumenty
  1637
  Dane kontaktowe
  1635
  PO WER
  1623
  Postaw na swoim
  1582
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  1556
  Analizy lokalnego rynku pracy
  1556
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1466
  Rok 2014r.
  1465
  Krok do przodu
  1462
  Promocja Młodej Aktywności
  1462
  Dane kontaktowe
  1439
  Pliki do pobrania
  1423
  Rok 2015r.
  1390
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1350
  Dołącz do nas
  1328
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1323
  Rok 2012r.
  1319
  Archiwum zamówien publicznych
  1316
  Rok 2010r.
  1219
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1211
  Rok 2011r.
  1195
  Rok 2002r.
  1172
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1152
  Rok 2003r.
  1152
  Rok 2004r.
  1152
  Rok 2005r.
  1152
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1146
  Rok 2007r.
  1144
  Rok 2008r.
  1139
  Rok 2009r.
  1131
  Rok 2006r.
  1123
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1034
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1006
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  971
  Rok 2016r.
  965
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  958
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  958
  Pliki do pobrania
  947
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  925
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  916
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  906
  Rok 2017r.
  883
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  874
  Usługi społeczne
  869
  O projekcie
  829
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  784
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  766
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  751
  RPO WSL
  740
  Kontakt
  738
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  660
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  599
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  565
  Pliki do pobrania
  547
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  511
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  475
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  446
  Kontakt
  369
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  353
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  8405
  Registration
  1099

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  6391
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1012

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  40765
  Zarządzenia Dyrektora
  1911
  Spis telefonów
  1306
  Aktualności
  1249
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1033
  Kontrola zarządcza
  999
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  955
  Polityka rachunkowości 2014
  927
  Od Informatyków
  885
  Regulamin organizacyjny
  806
  Ankiety
  718
  Regulamin pracy
  717
  Służba przygotowawcza
  618
  Zmiany SYRIUSZ
  566
  Statut PUP
  561
  NOWE PZU
  532
  Zamówienia publiczne
  493
  Kodeks etyczny
  460
  Procedura windykacyjna
  400
  Projekty współfinansowane z EFS
  363
  Słowniki
  353
  Regulamin naboru
  353
  Nowa wersja
  350
  2017
  279
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  249
  2018
  184
  RODO
  34
  2019
  20
  Rok 2019
  4
  Rok 2018
  3
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5043

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl