• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  758747
  Kalendarium wydarzeń
  50480
  Mapa witryny
  12274
  Chmura tagów
  5879
  Szkolenia
  5177
  Formy aktywne RSS
  4987
  Galeria zdjęć
  4133
  Polityka prywatności
  3704
  Zastrzeżenia prawne
  2453
  Poleć znajomemu
  2087

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  574309
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  14908
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  9891

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  438011
  Grupowe informacje zawodowe
  212879
  Porady grupowe
  132202
  Formy aktywizacji
  89158
  Staże
  67643
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  45747
  Giełdy pracy
  26819
  Targi pracy
  22946
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  21474
  Prace interwencyjne
  18149
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  17843
  Spotkania informacyjne
  17000
  Bon stażowy
  12660
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  12292
  Bon zatrudnieniowy
  10346
  Bon na zasiedlenie
  9407
  Prace społecznie użyteczne
  7927
  Roboty publiczne
  7772
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  7103
  Bon szkoleniowy
  5140
  Galeria zdjęć
  3763

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  29726
  Kreator CV
  9970
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  7634
  Rejestracja przez Internet
  6008
  Dodaj CV
  3952
  Wyszukaj CV
  3936
  Umawianie wizyt przez Internet
  3502
  System SMS
  2542
  Galeria Wideo
  1962

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  99618
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  27572
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  25046
  Dokumenty do pobrania
  22131
  Rejestracja bezrobotnych
  20745
  Baza firm
  20443
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  18936
  Zasiłek dla bezrobotnych
  13982
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13802
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  10270
  Szkolenia grupowe
  10117
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  9228
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  8884
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8369
  Dodatek aktywizacyjny
  7648
  Rejestracja przez Internet
  7271
  Rejestracja poszukujących pracy
  7209
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6924
  Obsługa bezrobotnych
  6550
  Staże
  6410
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  6009
  Agencje zatrudnienia
  5971
  Rejestracja przez Internet
  5945
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5902
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  5035
  Inne informacje
  4832
  Bon stażowy
  4708
  Bon na zasiedlenie
  4519
  Zwrot kosztów przejazdu
  4083
  Obowiązki bezrobotnych
  3641
  Bon zatrudnieniowy
  3586
  Utrata statusu bezrobotnego
  3494
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3476
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3435
  Prawa bezrobotnych
  3426
  Bon szkoleniowy
  3369
  Poradnictwo zawodowe
  3182
  Szkolenia indywidualne
  3143
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3132
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  3031
  Studia podyplomowe
  3019
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2958
  Pożyczka szkoleniowa
  2880
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2768
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2646
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2631
  Prace interwencyjne
  2528
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2527
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2337
  Prawa poszukujących pracy
  2296
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  2290
  Obowiązki poszukujących pracy
  2239
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2206
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  2178
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2171
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2163
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2152
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  2084
  Uprawnienia pracownicze
  2079
  Roboty publiczne
  2053
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2041
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2035
  Prace społecznie użyteczne
  2014
  Archiwum szkoleń
  2011
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1946
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1832
  Pomocne strony
  1573
  Szkolenia
  1036
  Zajęcia aktywizacyjne
  415
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  46101
  Staże
  28306
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  21408
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  17069
  Dokumenty do pobrania
  15413
  Zgłoszenie oferty pracy
  9739
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8902
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  8477
  Prace interwencyjne
  6259
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4321
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3823
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3717
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  3642
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  3577
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  3261
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  3255
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  3019
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2754
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2752
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2734
  Warunki refundacji
  2603
  Rejestracja oswiadczen
  2527
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2457
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  2376
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2325
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2308
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2285
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  2264
  Świadczenie aktywizacyjne
  2257
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2221
  Tabela refundacji
  2081
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  1983
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1965
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  1951
  Roboty publiczne
  1893
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  1882
  Prace społecznie użyteczne
  1874
  Opłaty
  1832
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1748
  Zwolnienia grupowe
  1712
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1686
  Poradnictwo dla pracodawców
  1662
  Praca Sezonowa
  1094
  Pytania i odpowiedzi
  819

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  123622
  Postępowania wszczęte
  29063
  Postępowania wszczęte
  27284
  Postępowania wszczęte
  25443
  Programy i projekty
  24157
  Postępowania wszczęte
  14241
  Własny biznes Twoją alternatywą
  11443
  Mapa dojazdu
  10954
  Kierunek przedsiębiorczość
  10253
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  7731
  Stopa bezrobocia
  7671
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  7478
  Dane teleadresowe
  7351
  Postępowania rozstrzygnięte
  7131
  Postępowania rozstrzygnięte
  7127
  Postępowanie zakończone
  6996
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  6950
  Postępowania rozstrzygnięte
  6937
  Postępowania rozstrzygnięte
  6849
  Postępowania zakończone
  6820
  Postępowania zakończone
  6801
  Postępowania zakończone
  6782
  Szkolenia indywidualne
  5622
  Ocena pracy Urzędu
  5611
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4843
  Przetargi
  4713
  Programy i projekty realizowane
  4540
  Inne informacje
  4526
  Ocena strony internetowej
  4492
  Analizy i statystyki
  4445
  EFS
  4407
  Dostawy i usługi
  4379
  Młodość jest Twoim atutem
  4238
  Zielona Linia
  4093
  PO KL
  4070
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  3966
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3824
  Lepsze Perspektywy
  3766
  Przydatne linki
  3653
  Szkolenia pracowników
  3442
  Informacje o projekcie
  2902
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2847
  Tłumacz języka migowego
  2833
  Informacje o projekcie
  2829
  Kontakt
  2715
  Pliki do pobrania
  2660
  Profesjonalna kadra II
  2600
  Programy i projekty zrealizowane
  2556
  Dokumenty do pobrania
  2481
  O projekcie
  2391
  Kontakt
  2325
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  2305
  SPO RZL
  2297
  O projekcie
  2295
  Podstawowe informacje
  2233
  Nowe Horyzonty
  2223
  PO WER
  2127
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  2123
  Analizy lokalnego rynku pracy
  2080
  Dokumenty
  2036
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  2027
  Dane kontaktowe
  2026
  Postaw na swoim
  1964
  Promocja Młodej Aktywności
  1841
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1836
  Krok do przodu
  1825
  Dane kontaktowe
  1821
  Rok 2014r.
  1819
  Rok 2012r.
  1811
  Rok 2015r.
  1807
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1791
  Pliki do pobrania
  1775
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1708
  Dołącz do nas
  1705
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1703
  Archiwum zamówien publicznych
  1697
  Rok 2002r.
  1630
  Rok 2010r.
  1620
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1600
  Rok 2011r.
  1599
  Rok 2003r.
  1585
  Rok 2004r.
  1583
  Rok 2005r.
  1576
  Rok 2009r.
  1553
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  1549
  Rok 2006r.
  1546
  Rok 2007r.
  1542
  Rok 2008r.
  1542
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1490
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  1453
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1416
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1343
  Usługi społeczne
  1340
  Rok 2016r.
  1321
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  1315
  Pliki do pobrania
  1313
  O projekcie
  1298
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  1295
  Rok 2017r.
  1293
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  1287
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  1262
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  1261
  Kontakt
  1191
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  1170
  RPO WSL
  1127
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  1114
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  1096
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  1044
  Pliki do pobrania
  1004
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  1003
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  943
  Kontakt
  941
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  884
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  861
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  842
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  717
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  9760
  Registration
  1501

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  7650
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1417

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  44001
  Zarządzenia Dyrektora
  2256
  Spis telefonów
  1492
  Aktualności
  1408
  Kontrola zarządcza
  1227
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1224
  Polityka rachunkowości 2014
  1100
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  1075
  Od Informatyków
  1066
  Regulamin organizacyjny
  915
  Regulamin pracy
  906
  Ankiety
  892
  Służba przygotowawcza
  729
  Statut PUP
  727
  NOWE PZU
  710
  Zmiany SYRIUSZ
  690
  Zamówienia publiczne
  597
  Kodeks etyczny
  568
  Procedura windykacyjna
  514
  Słowniki
  500
  Projekty współfinansowane z EFS
  463
  Regulamin naboru
  453
  Nowa wersja
  452
  2017
  427
  2018
  347
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  343
  2019
  153
  RODO
  147
  Zarzadzenie w sprawie procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych
  143
  EPIT
  137
  Rok 2019
  98
  Rok 2018
  85
  2020
  69
  FUNDUSZ SOCJALNY 2020
  34
  Rok 2020
  29
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5923

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl