• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  773814
  Kalendarium wydarzeń
  51400
  Mapa witryny
  12720
  Chmura tagów
  6132
  Szkolenia
  5368
  Formy aktywne RSS
  5136
  Galeria zdjęć
  4443
  Polityka prywatności
  3925
  Zastrzeżenia prawne
  2592
  Poleć znajomemu
  2211

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  576257
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  15182
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  10103

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  465286
  Grupowe informacje zawodowe
  231421
  Porady grupowe
  149938
  Formy aktywizacji
  90409
  Staże
  69783
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  52066
  Giełdy pracy
  28699
  Targi pracy
  24634
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  23037
  Prace interwencyjne
  19034
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  18620
  Spotkania informacyjne
  18324
  Bon stażowy
  13200
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  12778
  Bon zatrudnieniowy
  10865
  Bon na zasiedlenie
  9881
  Prace społecznie użyteczne
  8408
  Roboty publiczne
  8222
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  7521
  Bon szkoleniowy
  5376
  Galeria zdjęć
  4024

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  30415
  Kreator CV
  10440
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  8003
  Rejestracja przez Internet
  6288
  Dodaj CV
  4164
  Wyszukaj CV
  4157
  Umawianie wizyt przez Internet
  3707
  System SMS
  2727
  Galeria Wideo
  2098

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  100662
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  28121
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  25280
  Baza firm
  22884
  Dokumenty do pobrania
  22822
  Rejestracja bezrobotnych
  21393
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  19258
  Zasiłek dla bezrobotnych
  14595
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13995
  Staże
  12906
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  10499
  Szkolenia grupowe
  10277
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  9412
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  9146
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8621
  Dodatek aktywizacyjny
  8012
  Rejestracja przez Internet
  7545
  Rejestracja poszukujących pracy
  7437
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  7088
  Pomocne strony
  6865
  Obsługa bezrobotnych
  6822
  Rejestracja przez Internet
  6392
  Agencje zatrudnienia
  6227
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  6184
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  6121
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  5239
  Inne informacje
  5000
  Bon stażowy
  4904
  Bon na zasiedlenie
  4691
  Zwrot kosztów przejazdu
  4265
  Obowiązki bezrobotnych
  3786
  Bon zatrudnieniowy
  3779
  Utrata statusu bezrobotnego
  3692
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3649
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3576
  Prawa bezrobotnych
  3575
  Bon szkoleniowy
  3549
  Poradnictwo zawodowe
  3452
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3289
  Szkolenia indywidualne
  3281
  Studia podyplomowe
  3277
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  3168
  Ubezpiecznie zdrowotne
  3140
  Pożyczka szkoleniowa
  3059
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2901
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2798
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2774
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2729
  Prace interwencyjne
  2676
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  2476
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2474
  Prawa poszukujących pracy
  2420
  Obowiązki poszukujących pracy
  2372
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  2333
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2327
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2301
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2297
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2287
  Uprawnienia pracownicze
  2227
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  2221
  Roboty publiczne
  2217
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2181
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2172
  Archiwum szkoleń
  2170
  Prace społecznie użyteczne
  2151
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  2087
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1987
  Szkolenia
  1152
  Zajęcia aktywizacyjne
  429
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  46835
  Staże
  32964
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  21686
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  17402
  Dokumenty do pobrania
  16004
  Zgłoszenie oferty pracy
  10164
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  9185
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  8800
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  7642
  Prace interwencyjne
  6577
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4592
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  4225
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3963
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3923
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  3832
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  3473
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  3429
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2904
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2894
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2892
  Rejestracja oswiadczen
  2892
  Warunki refundacji
  2754
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2607
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  2525
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2517
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2487
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2481
  Świadczenie aktywizacyjne
  2426
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  2422
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2401
  Tabela refundacji
  2203
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  2145
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2113
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  2082
  Opłaty
  2060
  Roboty publiczne
  2036
  Prace społecznie użyteczne
  2026
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  2013
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1876
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1861
  Zwolnienia grupowe
  1860
  Poradnictwo dla pracodawców
  1795
  Praca Sezonowa
  1291
  Pytania i odpowiedzi
  961

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  126265
  Postępowania wszczęte
  37859
  Postępowania wszczęte
  31339
  Postępowania wszczęte
  27695
  Programy i projekty
  24501
  Postępowania wszczęte
  15107
  Własny biznes Twoją alternatywą
  11705
  Mapa dojazdu
  11317
  Kierunek przedsiębiorczość
  10471
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  8057
  Postępowania rozstrzygnięte
  7984
  Postępowania rozstrzygnięte
  7973
  Stopa bezrobocia
  7870
  Postępowanie zakończone
  7842
  Postępowania rozstrzygnięte
  7780
  Dane teleadresowe
  7700
  Postępowania rozstrzygnięte
  7698
  Postępowania zakończone
  7669
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  7647
  Postępowania zakończone
  7640
  Postępowania zakończone
  7636
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  7334
  Ocena pracy Urzędu
  5988
  Szkolenia indywidualne
  5790
  Pliki do pobrania
  5543
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  5063
  Przetargi
  4882
  Ocena strony internetowej
  4793
  Programy i projekty realizowane
  4699
  Inne informacje
  4680
  Analizy i statystyki
  4599
  EFS
  4569
  Dostawy i usługi
  4534
  Młodość jest Twoim atutem
  4373
  Zielona Linia
  4280
  PO KL
  4210
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  4192
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3952
  Lepsze Perspektywy
  3908
  Przydatne linki
  3843
  Szkolenia pracowników
  3579
  Informacje o projekcie
  3017
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2986
  Informacje o projekcie
  2982
  Tłumacz języka migowego
  2961
  Kontakt
  2911
  Pliki do pobrania
  2778
  Profesjonalna kadra II
  2750
  Programy i projekty zrealizowane
  2691
  Dokumenty do pobrania
  2612
  O projekcie
  2514
  Kontakt
  2493
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  2468
  SPO RZL
  2419
  O projekcie
  2409
  Nowe Horyzonty
  2398
  Podstawowe informacje
  2368
  PO WER
  2307
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  2287
  Analizy lokalnego rynku pracy
  2278
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  2173
  Dane kontaktowe
  2166
  Dokumenty
  2155
  Postaw na swoim
  2113
  Promocja Młodej Aktywności
  1990
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1963
  Dane kontaktowe
  1959
  Krok do przodu
  1956
  Rok 2012r.
  1929
  Rok 2014r.
  1928
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1924
  Rok 2015r.
  1924
  Pliki do pobrania
  1894
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1853
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1848
  Dołącz do nas
  1833
  Archiwum zamówien publicznych
  1809
  Rok 2002r.
  1763
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1740
  Rok 2010r.
  1739
  Rok 2011r.
  1712
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  1704
  Rok 2003r.
  1701
  Rok 2004r.
  1698
  Rok 2005r.
  1691
  Rok 2009r.
  1684
  Rok 2006r.
  1668
  Rok 2008r.
  1662
  Rok 2007r.
  1650
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  1598
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1597
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1550
  Usługi społeczne
  1470
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1467
  Pliki do pobrania
  1445
  Rok 2016r.
  1441
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  1440
  O projekcie
  1434
  Rok 2017r.
  1414
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  1410
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  1402
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  1371
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  1365
  Kontakt
  1347
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  1300
  RPO WSL
  1249
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  1217
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  1205
  Kontakt
  1164
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  1161
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  1118
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  1054
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  991
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  991
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  983
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  829
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  10163
  Registration
  1635

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  8040
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1540

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  44637
  Zarządzenia Dyrektora
  2327
  Spis telefonów
  1553
  Aktualności
  1457
  Kontrola zarządcza
  1294
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1267
  Polityka rachunkowości 2014
  1160
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  1123
  Od Informatyków
  1110
  Regulamin pracy
  954
  Regulamin organizacyjny
  951
  Ankiety
  942
  Służba przygotowawcza
  775
  Statut PUP
  772
  NOWE PZU
  757
  Zmiany SYRIUSZ
  744
  Zamówienia publiczne
  631
  Kodeks etyczny
  602
  Procedura windykacyjna
  550
  Słowniki
  540
  Projekty współfinansowane z EFS
  507
  Nowa wersja
  488
  Regulamin naboru
  483
  2017
  478
  2018
  399
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  377
  2019
  203
  Zarzadzenie w sprawie procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych
  194
  EPIT
  181
  RODO
  178
  Rok 2019
  138
  Rok 2018
  128
  2020
  110
  FUNDUSZ SOCJALNY 2020
  60
  Rok 2020
  57
  2021
  12
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6179

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl