• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  767453
  Kalendarium wydarzeń
  50860
  Mapa witryny
  12510
  Chmura tagów
  6002
  Szkolenia
  5265
  Formy aktywne RSS
  5051
  Galeria zdjęć
  4257
  Polityka prywatności
  3803
  Zastrzeżenia prawne
  2515
  Poleć znajomemu
  2147

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  575301
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  15044
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  9983

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  449458
  Grupowe informacje zawodowe
  219916
  Porady grupowe
  135948
  Formy aktywizacji
  89755
  Staże
  68572
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  47037
  Giełdy pracy
  27591
  Targi pracy
  23631
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  22105
  Prace interwencyjne
  18527
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  18191
  Spotkania informacyjne
  17528
  Bon stażowy
  12888
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  12520
  Bon zatrudnieniowy
  10572
  Bon na zasiedlenie
  9629
  Prace społecznie użyteczne
  8133
  Roboty publiczne
  7968
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  7281
  Bon szkoleniowy
  5257
  Galeria zdjęć
  3876

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  30111
  Kreator CV
  10204
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  7799
  Rejestracja przez Internet
  6133
  Dodaj CV
  4043
  Wyszukaj CV
  4036
  Umawianie wizyt przez Internet
  3601
  System SMS
  2626
  Galeria Wideo
  2019

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  100186
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  27831
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  25173
  Dokumenty do pobrania
  22418
  Baza firm
  21497
  Rejestracja bezrobotnych
  21101
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  19100
  Zasiłek dla bezrobotnych
  14362
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13894
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  10368
  Szkolenia grupowe
  10192
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  9324
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  9015
  Staże
  8883
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8489
  Dodatek aktywizacyjny
  7825
  Rejestracja przez Internet
  7405
  Rejestracja poszukujących pracy
  7322
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6996
  Obsługa bezrobotnych
  6685
  Rejestracja przez Internet
  6169
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  6087
  Agencje zatrudnienia
  6069
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  6004
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  5123
  Inne informacje
  4911
  Bon stażowy
  4797
  Bon na zasiedlenie
  4599
  Zwrot kosztów przejazdu
  4169
  Obowiązki bezrobotnych
  3710
  Bon zatrudnieniowy
  3685
  Utrata statusu bezrobotnego
  3589
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3563
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3495
  Prawa bezrobotnych
  3491
  Bon szkoleniowy
  3457
  Poradnictwo zawodowe
  3310
  Szkolenia indywidualne
  3202
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3194
  Studia podyplomowe
  3139
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  3086
  Ubezpiecznie zdrowotne
  3035
  Pożyczka szkoleniowa
  2962
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2828
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2709
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2694
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2599
  Prace interwencyjne
  2590
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2400
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  2378
  Prawa poszukujących pracy
  2348
  Obowiązki poszukujących pracy
  2300
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2257
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  2252
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2228
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2221
  Pomocne strony
  2219
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2212
  Uprawnienia pracownicze
  2146
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  2144
  Roboty publiczne
  2131
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2101
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2092
  Archiwum szkoleń
  2078
  Prace społecznie użyteczne
  2072
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  2011
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1895
  Szkolenia
  1091
  Zajęcia aktywizacyjne
  421
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  46456
  Staże
  30543
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  21540
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  17228
  Dokumenty do pobrania
  15632
  Zgłoszenie oferty pracy
  9936
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  9045
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  8610
  Prace interwencyjne
  6418
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4458
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  3891
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3881
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3825
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  3701
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  3382
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  3364
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  3335
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2821
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2821
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2812
  Rejestracja oswiadczen
  2738
  Warunki refundacji
  2679
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2526
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  2445
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2421
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2392
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2368
  Świadczenie aktywizacyjne
  2341
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  2338
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2301
  Tabela refundacji
  2137
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  2060
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2035
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  2004
  Roboty publiczne
  1958
  Prace społecznie użyteczne
  1950
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  1944
  Opłaty
  1927
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1807
  Zwolnienia grupowe
  1784
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1770
  Poradnictwo dla pracodawców
  1722
  Praca Sezonowa
  1182
  Pytania i odpowiedzi
  878

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  124965
  Postępowania wszczęte
  30137
  Postępowania wszczęte
  30078
  Postępowania wszczęte
  26509
  Programy i projekty
  24326
  Postępowania wszczęte
  14622
  Własny biznes Twoją alternatywą
  11568
  Mapa dojazdu
  11141
  Kierunek przedsiębiorczość
  10352
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  7917
  Stopa bezrobocia
  7762
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  7560
  Postępowania rozstrzygnięte
  7507
  Dane teleadresowe
  7502
  Postępowania rozstrzygnięte
  7500
  Postępowanie zakończone
  7370
  Postępowania rozstrzygnięte
  7308
  Postępowania rozstrzygnięte
  7221
  Postępowania zakończone
  7190
  Postępowania zakończone
  7173
  Postępowania zakończone
  7164
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  7116
  Ocena pracy Urzędu
  5783
  Szkolenia indywidualne
  5699
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4933
  Przetargi
  4795
  Programy i projekty realizowane
  4623
  Ocena strony internetowej
  4621
  Inne informacje
  4597
  Analizy i statystyki
  4505
  EFS
  4473
  Dostawy i usługi
  4455
  Młodość jest Twoim atutem
  4300
  Zielona Linia
  4182
  PO KL
  4130
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  4056
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3883
  Lepsze Perspektywy
  3833
  Przydatne linki
  3746
  Szkolenia pracowników
  3495
  Informacje o projekcie
  2954
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2904
  Informacje o projekcie
  2898
  Tłumacz języka migowego
  2895
  Kontakt
  2798
  Pliki do pobrania
  2714
  Profesjonalna kadra II
  2667
  Programy i projekty zrealizowane
  2618
  Dokumenty do pobrania
  2541
  O projekcie
  2449
  Kontakt
  2413
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  2391
  O projekcie
  2352
  SPO RZL
  2350
  Nowe Horyzonty
  2301
  Podstawowe informacje
  2292
  PO WER
  2207
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  2206
  Analizy lokalnego rynku pracy
  2186
  Dane kontaktowe
  2091
  Dokumenty
  2091
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  2090
  Postaw na swoim
  2031
  Promocja Młodej Aktywności
  1903
  Dane kontaktowe
  1892
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1892
  Krok do przodu
  1888
  Rok 2014r.
  1872
  Rok 2012r.
  1868
  Rok 2015r.
  1861
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1848
  Pliki do pobrania
  1827
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1777
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1768
  Dołącz do nas
  1759
  Archiwum zamówien publicznych
  1749
  Rok 2002r.
  1695
  Rok 2010r.
  1679
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1665
  Rok 2011r.
  1654
  Rok 2003r.
  1637
  Rok 2004r.
  1636
  Rok 2005r.
  1626
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  1617
  Rok 2009r.
  1616
  Rok 2006r.
  1605
  Rok 2008r.
  1598
  Rok 2007r.
  1592
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1538
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  1517
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1474
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1402
  Usługi społeczne
  1398
  Rok 2016r.
  1376
  Pliki do pobrania
  1370
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  1370
  Pliki do pobrania
  1356
  O projekcie
  1355
  Rok 2017r.
  1346
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  1342
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  1341
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  1314
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  1305
  Kontakt
  1267
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  1227
  RPO WSL
  1181
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  1160
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  1145
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  1093
  Kontakt
  1055
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  1053
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  993
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  932
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  920
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  899
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  768
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  9961
  Registration
  1561

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  7840
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1468

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  44338
  Zarządzenia Dyrektora
  2277
  Spis telefonów
  1520
  Aktualności
  1426
  Kontrola zarządcza
  1250
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1242
  Polityka rachunkowości 2014
  1123
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  1100
  Od Informatyków
  1086
  Regulamin organizacyjny
  930
  Regulamin pracy
  924
  Ankiety
  916
  Służba przygotowawcza
  748
  Statut PUP
  745
  NOWE PZU
  726
  Zmiany SYRIUSZ
  715
  Zamówienia publiczne
  611
  Kodeks etyczny
  583
  Procedura windykacyjna
  529
  Słowniki
  521
  Projekty współfinansowane z EFS
  482
  Regulamin naboru
  469
  Nowa wersja
  464
  2017
  448
  2018
  367
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  358
  2019
  169
  Zarzadzenie w sprawie procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych
  163
  RODO
  160
  EPIT
  156
  Rok 2019
  115
  Rok 2018
  104
  2020
  84
  FUNDUSZ SOCJALNY 2020
  44
  Rok 2020
  40
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6041

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl