• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  703966
  Kalendarium wydarzeń
  48674
  Mapa witryny
  10935
  Chmura tagów
  5164
  Szkolenia
  4649
  Formy aktywne RSS
  4636
  Galeria zdjęć
  3315
  Polityka prywatności
  3139
  Zastrzeżenia prawne
  2037
  Poleć znajomemu
  1746

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  565702
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  13838
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  9274

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  352025
  Grupowe informacje zawodowe
  174423
  Porady grupowe
  103735
  Formy aktywizacji
  84643
  Staże
  61153
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  39377
  Giełdy pracy
  21904
  Targi pracy
  18571
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  17287
  Prace interwencyjne
  15915
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  15568
  Spotkania informacyjne
  13713
  Bon stażowy
  11348
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  11067
  Bon zatrudnieniowy
  9072
  Bon na zasiedlenie
  8206
  Prace społecznie użyteczne
  6914
  Roboty publiczne
  6793
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  6037
  Bon szkoleniowy
  4523
  Galeria zdjęć
  3030

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  27430
  Kreator CV
  8487
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  5710
  Rejestracja przez Internet
  5222
  Wyszukaj CV
  3343
  Dodaj CV
  3317
  Umawianie wizyt przez Internet
  3012
  Newsletter
  2557
  System SMS
  2103
  Galeria Wideo
  1586

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  95527
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  26118
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  23631
  Dokumenty do pobrania
  20325
  Rejestracja bezrobotnych
  18671
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  17908
  Baza firm
  13640
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13145
  Zasiłek dla bezrobotnych
  12734
  Szkolenia grupowe
  9674
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  9566
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8586
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  8166
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  7540
  Dodatek aktywizacyjny
  6682
  Rejestracja poszukujących pracy
  6591
  Rejestracja przez Internet
  6470
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6455
  Obsługa bezrobotnych
  5852
  Staże
  5718
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5499
  Agencje zatrudnienia
  5454
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5368
  Rejestracja przez Internet
  4757
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4471
  Inne informacje
  4337
  Bon stażowy
  4226
  Bon na zasiedlenie
  3960
  Zwrot kosztów przejazdu
  3711
  Obowiązki bezrobotnych
  3203
  Bon zatrudnieniowy
  3162
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3067
  Prawa bezrobotnych
  3034
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3032
  Utrata statusu bezrobotnego
  3019
  Bon szkoleniowy
  2774
  Szkolenia indywidualne
  2735
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  2687
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2659
  Poradnictwo zawodowe
  2567
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2556
  Pożyczka szkoleniowa
  2463
  Studia podyplomowe
  2423
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2351
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2251
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2200
  Prace interwencyjne
  2144
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2097
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  1940
  Prawa poszukujących pracy
  1930
  Obowiązki poszukujących pracy
  1905
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  1853
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  1817
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  1811
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1767
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1766
  Uprawnienia pracownicze
  1727
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1725
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1691
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1680
  Roboty publiczne
  1676
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1666
  Archiwum szkoleń
  1649
  Prace społecznie użyteczne
  1630
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1594
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1437
  Pomocne strony
  1265
  Szkolenia
  708
  Zajęcia aktywizacyjne
  402
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  43062
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  20328
  Staże
  19469
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  16000
  Dokumenty do pobrania
  14008
  Zgłoszenie oferty pracy
  8669
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8149
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  7638
  Prace interwencyjne
  5461
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  3544
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3419
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3139
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  2961
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  2762
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  2721
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  2575
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2330
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2279
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2207
  Warunki refundacji
  2128
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2055
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  1983
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  1926
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  1904
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1880
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  1874
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  1848
  Świadczenie aktywizacyjne
  1827
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1784
  Tabela refundacji
  1698
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1593
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  1591
  Rejestracja oswiadczen
  1560
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  1544
  Roboty publiczne
  1507
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  1492
  Prace społecznie użyteczne
  1439
  Opłaty
  1394
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1374
  Zwolnienia grupowe
  1347
  Poradnictwo dla pracodawców
  1286
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1254
  Praca Sezonowa
  645
  Pytania i odpowiedzi
  467

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  114329
  Postępowania wszczęte
  23156
  Programy i projekty
  23076
  Postępowania wszczęte
  20984
  Postępowania wszczęte
  19771
  Postępowania wszczęte
  12507
  Własny biznes Twoją alternatywą
  10861
  Kierunek przedsiębiorczość
  9747
  Mapa dojazdu
  9729
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  6979
  Stopa bezrobocia
  6923
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  6833
  Dane teleadresowe
  6613
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  6110
  Postępowania rozstrzygnięte
  5626
  Postępowania rozstrzygnięte
  5617
  Postępowanie zakończone
  5511
  Postępowania rozstrzygnięte
  5422
  Postępowania rozstrzygnięte
  5334
  Postępowania zakończone
  5332
  Postępowania zakończone
  5329
  Postępowania zakończone
  5267
  Szkolenia indywidualne
  5173
  Ocena pracy Urzędu
  4617
  Przetargi
  4194
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4162
  Programy i projekty realizowane
  4083
  Inne informacje
  4016
  Analizy i statystyki
  3997
  Dostawy i usługi
  3926
  EFS
  3913
  Młodość jest Twoim atutem
  3885
  Ocena strony internetowej
  3631
  PO KL
  3628
  Zielona Linia
  3596
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  3402
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3373
  Lepsze Perspektywy
  3370
  Przydatne linki
  3221
  Szkolenia pracowników
  3075
  Informacje o projekcie
  2585
  Informacje o projekcie
  2481
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2432
  Tłumacz języka migowego
  2419
  Pliki do pobrania
  2276
  Kontakt
  2275
  Profesjonalna kadra II
  2183
  Programy i projekty zrealizowane
  2162
  Dokumenty do pobrania
  2130
  O projekcie
  2058
  O projekcie
  1949
  SPO RZL
  1928
  Kontakt
  1919
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  1901
  Podstawowe informacje
  1809
  Nowe Horyzonty
  1785
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  1741
  PO WER
  1682
  Dane kontaktowe
  1678
  Dokumenty
  1670
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  1630
  Postaw na swoim
  1618
  Analizy lokalnego rynku pracy
  1606
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1502
  Krok do przodu
  1500
  Rok 2014r.
  1496
  Promocja Młodej Aktywności
  1493
  Dane kontaktowe
  1479
  Pliki do pobrania
  1455
  Rok 2015r.
  1428
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1397
  Rok 2012r.
  1370
  Dołącz do nas
  1366
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1366
  Archiwum zamówien publicznych
  1351
  Rok 2010r.
  1256
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1248
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1234
  Rok 2011r.
  1233
  Rok 2002r.
  1210
  Rok 2004r.
  1196
  Rok 2003r.
  1194
  Rok 2005r.
  1189
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1182
  Rok 2007r.
  1178
  Rok 2008r.
  1173
  Rok 2009r.
  1168
  Rok 2006r.
  1161
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1076
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  1036
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1035
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  1034
  Rok 2016r.
  992
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  984
  Pliki do pobrania
  980
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  953
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  950
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  936
  Usługi społeczne
  933
  Rok 2017r.
  931
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  929
  O projekcie
  875
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  824
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  800
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  789
  Kontakt
  782
  RPO WSL
  780
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  702
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  648
  Pliki do pobrania
  606
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  606
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  548
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  512
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  488
  Kontakt
  421
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  394
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  8534
  Registration
  1129

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  6517
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1050

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  41386
  Zarządzenia Dyrektora
  1983
  Spis telefonów
  1334
  Aktualności
  1276
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1065
  Kontrola zarządcza
  1033
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  968
  Polityka rachunkowości 2014
  938
  Od Informatyków
  920
  Regulamin organizacyjny
  815
  Regulamin pracy
  745
  Ankiety
  738
  Służba przygotowawcza
  637
  Zmiany SYRIUSZ
  586
  Statut PUP
  584
  NOWE PZU
  558
  Zamówienia publiczne
  499
  Kodeks etyczny
  470
  Procedura windykacyjna
  411
  Słowniki
  374
  Projekty współfinansowane z EFS
  369
  Nowa wersja
  359
  Regulamin naboru
  357
  2017
  298
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  255
  2018
  205
  RODO
  44
  2019
  38
  EPIT
  32
  Zarzadzenie w sprawie procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych
  16
  Rok 2019
  15
  Rok 2018
  9
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5142

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl