• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  727989
  Kalendarium wydarzeń
  49389
  Mapa witryny
  11504
  Chmura tagów
  5406
  Szkolenia
  4846
  Formy aktywne RSS
  4768
  Galeria zdjęć
  3578
  Polityka prywatności
  3318
  Zastrzeżenia prawne
  2175
  Poleć znajomemu
  1858

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  570686
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  14411
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  9568

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  380072
  Grupowe informacje zawodowe
  190640
  Porady grupowe
  114694
  Formy aktywizacji
  86739
  Staże
  63856
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  42070
  Giełdy pracy
  23776
  Targi pracy
  20230
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  18760
  Prace interwencyjne
  16811
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  16522
  Spotkania informacyjne
  14902
  Bon stażowy
  11825
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  11551
  Bon zatrudnieniowy
  9545
  Bon na zasiedlenie
  8667
  Prace społecznie użyteczne
  7297
  Roboty publiczne
  7170
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  6408
  Bon szkoleniowy
  4776
  Galeria zdjęć
  3299

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  28263
  Kreator CV
  9079
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  6271
  Rejestracja przez Internet
  5501
  Dodaj CV
  3591
  Wyszukaj CV
  3537
  Umawianie wizyt przez Internet
  3176
  Newsletter
  2698
  System SMS
  2261
  Galeria Wideo
  1719

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  97430
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  26809
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  24252
  Dokumenty do pobrania
  21195
  Rejestracja bezrobotnych
  19386
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  18448
  Baza firm
  16248
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13406
  Zasiłek dla bezrobotnych
  13159
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  9864
  Szkolenia grupowe
  9846
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8847
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  8424
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  7856
  Dodatek aktywizacyjny
  7067
  Rejestracja poszukujących pracy
  6802
  Rejestracja przez Internet
  6703
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6635
  Obsługa bezrobotnych
  6119
  Staże
  5951
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5715
  Agencje zatrudnienia
  5645
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5565
  Rejestracja przez Internet
  5097
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4679
  Inne informacje
  4502
  Bon stażowy
  4413
  Bon na zasiedlenie
  4192
  Zwrot kosztów przejazdu
  3851
  Obowiązki bezrobotnych
  3367
  Bon zatrudnieniowy
  3309
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3213
  Utrata statusu bezrobotnego
  3204
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3175
  Prawa bezrobotnych
  3172
  Bon szkoleniowy
  3019
  Szkolenia indywidualne
  2879
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  2829
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2791
  Poradnictwo zawodowe
  2770
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2704
  Studia podyplomowe
  2650
  Pożyczka szkoleniowa
  2607
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2499
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2374
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2354
  Prace interwencyjne
  2268
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2239
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2093
  Prawa poszukujących pracy
  2051
  Obowiązki poszukujących pracy
  2021
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  2016
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  1944
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  1933
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1905
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1891
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1870
  Uprawnienia pracownicze
  1858
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1825
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1810
  Roboty publiczne
  1799
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1792
  Archiwum szkoleń
  1779
  Prace społecznie użyteczne
  1754
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1718
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1558
  Pomocne strony
  1374
  Szkolenia
  817
  Zajęcia aktywizacyjne
  413
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  44373
  Staże
  23556
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  20748
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  16445
  Dokumenty do pobrania
  14654
  Zgłoszenie oferty pracy
  9166
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8475
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  8031
  Prace interwencyjne
  5776
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  3892
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3576
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3350
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  3192
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  2947
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  2909
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  2721
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2470
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2467
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2410
  Warunki refundacji
  2312
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2203
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  2120
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2073
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  2034
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2023
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2022
  Rejestracja oswiadczen
  2011
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  2000
  Świadczenie aktywizacyjne
  1986
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1920
  Tabela refundacji
  1830
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1720
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  1714
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  1694
  Roboty publiczne
  1631
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  1628
  Prace społecznie użyteczne
  1616
  Opłaty
  1555
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1497
  Zwolnienia grupowe
  1471
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1429
  Poradnictwo dla pracodawców
  1425
  Praca Sezonowa
  832
  Pytania i odpowiedzi
  603

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  118686
  Postępowania wszczęte
  26136
  Postępowania wszczęte
  23960
  Programy i projekty
  23508
  Postępowania wszczęte
  22586
  Postępowania wszczęte
  13299
  Własny biznes Twoją alternatywą
  11094
  Mapa dojazdu
  10278
  Kierunek przedsiębiorczość
  9916
  Stopa bezrobocia
  7257
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  7171
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  7163
  Dane teleadresowe
  6862
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  6385
  Postępowania rozstrzygnięte
  6225
  Postępowania rozstrzygnięte
  6221
  Postępowanie zakończone
  6102
  Postępowania rozstrzygnięte
  6008
  Postępowania rozstrzygnięte
  5935
  Postępowania zakończone
  5911
  Postępowania zakończone
  5911
  Postępowania zakończone
  5860
  Szkolenia indywidualne
  5337
  Ocena pracy Urzędu
  4958
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4424
  Przetargi
  4404
  Programy i projekty realizowane
  4260
  Inne informacje
  4202
  Analizy i statystyki
  4175
  EFS
  4112
  Dostawy i usługi
  4087
  Młodość jest Twoim atutem
  4006
  Ocena strony internetowej
  3916
  PO KL
  3798
  Zielona Linia
  3767
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  3618
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3540
  Lepsze Perspektywy
  3515
  Przydatne linki
  3368
  Szkolenia pracowników
  3209
  Informacje o projekcie
  2692
  Informacje o projekcie
  2596
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2583
  Tłumacz języka migowego
  2560
  Kontakt
  2437
  Pliki do pobrania
  2407
  Profesjonalna kadra II
  2338
  Programy i projekty zrealizowane
  2297
  Dokumenty do pobrania
  2254
  O projekcie
  2181
  SPO RZL
  2081
  O projekcie
  2076
  Kontakt
  2062
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  2040
  Podstawowe informacje
  1981
  Nowe Horyzonty
  1926
  PO WER
  1879
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  1877
  Dane kontaktowe
  1800
  Dokumenty
  1797
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  1778
  Analizy lokalnego rynku pracy
  1774
  Postaw na swoim
  1737
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1619
  Promocja Młodej Aktywności
  1617
  Krok do przodu
  1615
  Rok 2014r.
  1611
  Rok 2015r.
  1590
  Dane kontaktowe
  1588
  Pliki do pobrania
  1562
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1545
  Rok 2012r.
  1535
  Dołącz do nas
  1485
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1484
  Archiwum zamówien publicznych
  1454
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1437
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1377
  Rok 2010r.
  1369
  Rok 2002r.
  1350
  Rok 2011r.
  1349
  Rok 2003r.
  1336
  Rok 2004r.
  1328
  Rok 2005r.
  1314
  Rok 2007r.
  1307
  Rok 2008r.
  1294
  Rok 2009r.
  1292
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1291
  Rok 2006r.
  1279
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  1248
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  1201
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1193
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1148
  Rok 2016r.
  1108
  Pliki do pobrania
  1104
  Usługi społeczne
  1101
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  1087
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  1076
  Rok 2017r.
  1072
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  1062
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  1058
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  1033
  O projekcie
  1026
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  953
  Kontakt
  932
  RPO WSL
  921
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  900
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  886
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  810
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  799
  Pliki do pobrania
  766
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  721
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  660
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  631
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  616
  Kontakt
  591
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  514
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  9012
  Registration
  1255

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  6984
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1172

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  43001
  Zarządzenia Dyrektora
  2129
  Spis telefonów
  1413
  Aktualności
  1330
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1149
  Kontrola zarządcza
  1134
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  1014
  Polityka rachunkowości 2014
  1009
  Od Informatyków
  998
  Regulamin organizacyjny
  854
  Regulamin pracy
  820
  Ankiety
  819
  Służba przygotowawcza
  675
  Statut PUP
  655
  NOWE PZU
  638
  Zmiany SYRIUSZ
  633
  Zamówienia publiczne
  534
  Kodeks etyczny
  506
  Procedura windykacyjna
  451
  Słowniki
  439
  Projekty współfinansowane z EFS
  411
  Regulamin naboru
  400
  Nowa wersja
  397
  2017
  370
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  292
  2018
  279
  2019
  93
  RODO
  88
  EPIT
  79
  Zarzadzenie w sprawie procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych
  57
  Rok 2019
  48
  Rok 2018
  44
  2020
  12
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5452

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl