• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  713312
  Kalendarium wydarzeń
  48847
  Mapa witryny
  11095
  Chmura tagów
  5230
  Szkolenia
  4721
  Formy aktywne RSS
  4679
  Galeria zdjęć
  3394
  Polityka prywatności
  3192
  Zastrzeżenia prawne
  2081
  Poleć znajomemu
  1782

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  567564
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  14030
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  9388

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  362549
  Grupowe informacje zawodowe
  179983
  Porady grupowe
  107448
  Formy aktywizacji
  85402
  Staże
  62070
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  40338
  Giełdy pracy
  22520
  Targi pracy
  19152
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  17787
  Prace interwencyjne
  16215
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  15919
  Spotkania informacyjne
  14078
  Bon stażowy
  11500
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  11210
  Bon zatrudnieniowy
  9229
  Bon na zasiedlenie
  8365
  Prace społecznie użyteczne
  7042
  Roboty publiczne
  6915
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  6150
  Bon szkoleniowy
  4620
  Galeria zdjęć
  3108

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  27710
  Kreator CV
  8708
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  5915
  Rejestracja przez Internet
  5303
  Wyszukaj CV
  3398
  Dodaj CV
  3387
  Umawianie wizyt przez Internet
  3060
  Newsletter
  2600
  System SMS
  2156
  Galeria Wideo
  1625

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  96115
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  26353
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  23819
  Dokumenty do pobrania
  20640
  Rejestracja bezrobotnych
  18911
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  18126
  Baza firm
  14517
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13227
  Zasiłek dla bezrobotnych
  12865
  Szkolenia grupowe
  9736
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  9673
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8673
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  8251
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  7629
  Dodatek aktywizacyjny
  6808
  Rejestracja poszukujących pracy
  6654
  Rejestracja przez Internet
  6539
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6516
  Obsługa bezrobotnych
  5934
  Staże
  5793
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5572
  Agencje zatrudnienia
  5514
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5437
  Rejestracja przez Internet
  4865
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4539
  Inne informacje
  4390
  Bon stażowy
  4286
  Bon na zasiedlenie
  4036
  Zwrot kosztów przejazdu
  3754
  Obowiązki bezrobotnych
  3250
  Bon zatrudnieniowy
  3205
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3105
  Utrata statusu bezrobotnego
  3081
  Prawa bezrobotnych
  3079
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3074
  Bon szkoleniowy
  2852
  Szkolenia indywidualne
  2784
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  2724
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2703
  Poradnictwo zawodowe
  2639
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2596
  Pożyczka szkoleniowa
  2511
  Studia podyplomowe
  2486
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2394
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2289
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2242
  Prace interwencyjne
  2179
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2131
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  1982
  Prawa poszukujących pracy
  1965
  Obowiązki poszukujących pracy
  1935
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  1911
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  1850
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  1849
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1811
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1800
  Uprawnienia pracownicze
  1766
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1763
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1741
  Roboty publiczne
  1716
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1714
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1703
  Archiwum szkoleń
  1681
  Prace społecznie użyteczne
  1668
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1630
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1472
  Pomocne strony
  1298
  Szkolenia
  740
  Zajęcia aktywizacyjne
  405
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  43509
  Staże
  20619
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  20474
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  16135
  Dokumenty do pobrania
  14256
  Zgłoszenie oferty pracy
  8837
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8268
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  7792
  Prace interwencyjne
  5559
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  3648
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3464
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3205
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  3021
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  2816
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  2772
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  2618
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2369
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2336
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2282
  Warunki refundacji
  2192
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2102
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  2024
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  1975
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  1945
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1921
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  1918
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  1891
  Świadczenie aktywizacyjne
  1870
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1832
  Tabela refundacji
  1737
  Rejestracja oswiadczen
  1714
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  1627
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1622
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  1581
  Roboty publiczne
  1539
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  1531
  Prace społecznie użyteczne
  1490
  Opłaty
  1448
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1404
  Zwolnienia grupowe
  1381
  Poradnictwo dla pracodawców
  1330
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1310
  Praca Sezonowa
  716
  Pytania i odpowiedzi
  508

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  115938
  Postępowania wszczęte
  24113
  Programy i projekty
  23203
  Postępowania wszczęte
  21937
  Postępowania wszczęte
  20694
  Postępowania wszczęte
  12782
  Własny biznes Twoją alternatywą
  10927
  Mapa dojazdu
  9882
  Kierunek przedsiębiorczość
  9797
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  7047
  Stopa bezrobocia
  7043
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  6937
  Dane teleadresowe
  6694
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  6185
  Postępowania rozstrzygnięte
  5823
  Postępowania rozstrzygnięte
  5821
  Postępowanie zakończone
  5709
  Postępowania rozstrzygnięte
  5620
  Postępowania rozstrzygnięte
  5530
  Postępowania zakończone
  5525
  Postępowania zakończone
  5524
  Postępowania zakończone
  5463
  Szkolenia indywidualne
  5215
  Ocena pracy Urzędu
  4719
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4251
  Przetargi
  4241
  Programy i projekty realizowane
  4141
  Inne informacje
  4077
  Analizy i statystyki
  4055
  Dostawy i usługi
  3971
  EFS
  3968
  Młodość jest Twoim atutem
  3920
  Ocena strony internetowej
  3710
  PO KL
  3684
  Zielona Linia
  3659
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  3473
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3432
  Lepsze Perspektywy
  3400
  Przydatne linki
  3270
  Szkolenia pracowników
  3113
  Informacje o projekcie
  2615
  Informacje o projekcie
  2515
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2471
  Tłumacz języka migowego
  2461
  Kontakt
  2327
  Pliki do pobrania
  2317
  Profesjonalna kadra II
  2226
  Programy i projekty zrealizowane
  2203
  Dokumenty do pobrania
  2165
  O projekcie
  2099
  O projekcie
  1987
  SPO RZL
  1970
  Kontakt
  1960
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  1941
  Podstawowe informacje
  1863
  Nowe Horyzonty
  1822
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  1782
  PO WER
  1743
  Dane kontaktowe
  1708
  Dokumenty
  1705
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  1675
  Analizy lokalnego rynku pracy
  1670
  Postaw na swoim
  1647
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1538
  Krok do przodu
  1534
  Rok 2014r.
  1529
  Promocja Młodej Aktywności
  1524
  Dane kontaktowe
  1512
  Pliki do pobrania
  1481
  Rok 2015r.
  1480
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1444
  Rok 2012r.
  1420
  Dołącz do nas
  1396
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1394
  Archiwum zamówien publicznych
  1376
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1296
  Rok 2010r.
  1285
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1283
  Rok 2011r.
  1263
  Rok 2002r.
  1245
  Rok 2003r.
  1232
  Rok 2004r.
  1230
  Rok 2005r.
  1224
  Rok 2007r.
  1217
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1211
  Rok 2008r.
  1205
  Rok 2009r.
  1200
  Rok 2006r.
  1197
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1107
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  1099
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  1087
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1069
  Rok 2016r.
  1028
  Pliki do pobrania
  1026
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  1007
  Usługi społeczne
  999
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  984
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  984
  Rok 2017r.
  983
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  973
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  960
  O projekcie
  918
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  864
  Kontakt
  836
  RPO WSL
  828
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  827
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  811
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  723
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  702
  Pliki do pobrania
  657
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  639
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  577
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  547
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  523
  Kontakt
  468
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  429
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  8648
  Registration
  1156

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  6655
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1077

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  42054
  Zarządzenia Dyrektora
  2040
  Spis telefonów
  1360
  Aktualności
  1291
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1093
  Kontrola zarządcza
  1069
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  983
  Polityka rachunkowości 2014
  967
  Od Informatyków
  948
  Regulamin organizacyjny
  830
  Regulamin pracy
  776
  Ankiety
  766
  Służba przygotowawcza
  649
  Statut PUP
  610
  Zmiany SYRIUSZ
  597
  NOWE PZU
  594
  Zamówienia publiczne
  509
  Kodeks etyczny
  485
  Procedura windykacyjna
  424
  Słowniki
  397
  Projekty współfinansowane z EFS
  383
  Nowa wersja
  373
  Regulamin naboru
  373
  2017
  323
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  269
  2018
  233
  RODO
  58
  2019
  56
  EPIT
  47
  Zarzadzenie w sprawie procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych
  32
  Rok 2019
  24
  Rok 2018
  21
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5234

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl