• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  749982
  Kalendarium wydarzeń
  50187
  Mapa witryny
  12035
  Chmura tagów
  5724
  Szkolenia
  5095
  Formy aktywne RSS
  4938
  Galeria zdjęć
  3988
  Polityka prywatności
  3596
  Zastrzeżenia prawne
  2383
  Poleć znajomemu
  2042

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  573349
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  14783
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  9807

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  419721
  Grupowe informacje zawodowe
  207686
  Porady grupowe
  126879
  Formy aktywizacji
  88479
  Staże
  66580
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  44625
  Giełdy pracy
  25829
  Targi pracy
  22089
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  20648
  Prace interwencyjne
  17758
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  17467
  Spotkania informacyjne
  16364
  Bon stażowy
  12411
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  12065
  Bon zatrudnieniowy
  10110
  Bon na zasiedlenie
  9203
  Prace społecznie użyteczne
  7752
  Roboty publiczne
  7593
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  6900
  Bon szkoleniowy
  5044
  Galeria zdjęć
  3634

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  29250
  Kreator CV
  9719
  Szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  7310
  Rejestracja przez Internet
  5866
  Dodaj CV
  3855
  Wyszukaj CV
  3814
  Umawianie wizyt przez Internet
  3411
  System SMS
  2472
  Galeria Wideo
  1897

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  99039
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  27392
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  24851
  Dokumenty do pobrania
  21872
  Rejestracja bezrobotnych
  20328
  Baza firm
  19135
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  18830
  Zasiłek dla bezrobotnych
  13750
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  13693
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  10173
  Szkolenia grupowe
  10050
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  9120
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  8757
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8245
  Dodatek aktywizacyjny
  7461
  Rejestracja przez Internet
  7129
  Rejestracja poszukujących pracy
  7087
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6846
  Obsługa bezrobotnych
  6427
  Staże
  6309
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5944
  Agencje zatrudnienia
  5871
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5806
  Rejestracja przez Internet
  5719
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4925
  Inne informacje
  4731
  Bon stażowy
  4632
  Bon na zasiedlenie
  4452
  Zwrot kosztów przejazdu
  4009
  Obowiązki bezrobotnych
  3576
  Bon zatrudnieniowy
  3501
  Utrata statusu bezrobotnego
  3412
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3403
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3373
  Prawa bezrobotnych
  3361
  Bon szkoleniowy
  3251
  Szkolenia indywidualne
  3067
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3030
  Poradnictwo zawodowe
  3013
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2970
  Studia podyplomowe
  2920
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2888
  Pożyczka szkoleniowa
  2806
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  2699
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  2565
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2546
  Prace interwencyjne
  2460
  Usługi dla niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
  2440
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2272
  Prawa poszukujących pracy
  2240
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  2224
  Obowiązki poszukujących pracy
  2180
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2144
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2103
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  2092
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2084
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2078
  Uprawnienia pracownicze
  2017
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  2010
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1987
  Roboty publiczne
  1981
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1967
  Archiwum szkoleń
  1951
  Prace społecznie użyteczne
  1939
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1878
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1762
  Pomocne strony
  1515
  Szkolenia
  975
  Zajęcia aktywizacyjne
  415
  Obsługa bezrobotnych
  1

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Dla pracodawców
  45684
  Staże
  27058
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  21244
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  16898
  Dokumenty do pobrania
  15224
  Zgłoszenie oferty pracy
  9586
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8778
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  8375
  Prace interwencyjne
  6143
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4206
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3760
  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  3607
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  3468
  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  3184
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  3172
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  3172
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  2942
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2679
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2673
  Trójstronne umowy szkoleniowe
  2640
  Warunki refundacji
  2529
  Rejestracja oswiadczen
  2405
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2386
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
  2312
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2250
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2222
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2217
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  2192
  Świadczenie aktywizacyjne
  2177
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2131
  Tabela refundacji
  2024
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  1907
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1896
  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
  1889
  Prawa pracodawców i przedsiębiorców
  1823
  Roboty publiczne
  1816
  Prace społecznie użyteczne
  1803
  Opłaty
  1752
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1687
  Zwolnienia grupowe
  1646
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  1617
  Poradnictwo dla pracodawców
  1600
  Praca Sezonowa
  1023
  Pytania i odpowiedzi
  768

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  122325
  Postępowania wszczęte
  28261
  Postępowania wszczęte
  26110
  Postępowania wszczęte
  24659
  Programy i projekty
  23984
  Postępowania wszczęte
  13959
  Własny biznes Twoją alternatywą
  11339
  Mapa dojazdu
  10754
  Kierunek przedsiębiorczość
  10145
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  7580
  Stopa bezrobocia
  7565
  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość
  7399
  Dane teleadresowe
  7232
  Postępowania rozstrzygnięte
  6861
  Postępowania rozstrzygnięte
  6852
  Zamówienia poniżej 30 000 Euro
  6776
  Postępowanie zakończone
  6722
  Postępowania rozstrzygnięte
  6661
  Postępowania rozstrzygnięte
  6564
  Postępowania zakończone
  6541
  Postępowania zakończone
  6528
  Postępowania zakończone
  6510
  Szkolenia indywidualne
  5542
  Ocena pracy Urzędu
  5433
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4740
  Przetargi
  4625
  Programy i projekty realizowane
  4459
  Inne informacje
  4433
  Analizy i statystyki
  4376
  EFS
  4332
  Ocena strony internetowej
  4320
  Dostawy i usługi
  4304
  Młodość jest Twoim atutem
  4179
  PO KL
  3995
  Zielona Linia
  3991
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  3868
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  3750
  Lepsze Perspektywy
  3699
  Przydatne linki
  3577
  Szkolenia pracowników
  3377
  Informacje o projekcie
  2845
  TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia
  2776
  Tłumacz języka migowego
  2769
  Informacje o projekcie
  2760
  Kontakt
  2641
  Pliki do pobrania
  2594
  Profesjonalna kadra II
  2527
  Programy i projekty zrealizowane
  2488
  Dokumenty do pobrania
  2418
  O projekcie
  2334
  Kontakt
  2246
  O projekcie
  2236
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec I
  2235
  SPO RZL
  2235
  Podstawowe informacje
  2167
  Nowe Horyzonty
  2141
  PO WER
  2056
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu I
  2043
  Analizy lokalnego rynku pracy
  1988
  Dokumenty
  1969
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu II
  1964
  Dane kontaktowe
  1960
  Postaw na swoim
  1902
  Promocja Młodej Aktywności
  1783
  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze
  1774
  Krok do przodu
  1769
  Rok 2014r.
  1758
  Dane kontaktowe
  1756
  Rok 2015r.
  1744
  Rok 2012r.
  1732
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec II
  1721
  Pliki do pobrania
  1718
  Dołącz do nas
  1643
  Nowa Jakość/Nowa Jakość II
  1638
  Archiwum zamówien publicznych
  1634
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III
  1616
  Rok 2002r.
  1549
  Opracowania na temat lokalnego rynku pracy
  1542
  Rok 2010r.
  1541
  Rok 2011r.
  1523
  Rok 2003r.
  1518
  Rok 2004r.
  1505
  Rok 2005r.
  1501
  Rok 2009r.
  1477
  Rok 2006r.
  1472
  Rok 2008r.
  1467
  Rok 2007r.
  1466
  Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy
  1454
  Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
  1432
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec III
  1388
  Rozpocznij z głową karierę zawodową
  1357
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
  1289
  Usługi społeczne
  1276
  Rok 2016r.
  1261
  Usługi społeczne - postępowania wszczęte
  1260
  Pliki do pobrania
  1259
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.
  1242
  Rok 2017r.
  1237
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku
  1231
  O projekcie
  1230
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.
  1199
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 Czerwca 2014 roku
  1198
  Zamówienia powyżej 30 000 Euro
  1113
  Kontakt
  1112
  RPO WSL
  1065
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lipca 2015 roku.
  1055
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku
  1036
  Usługi społeczne - postępowania rozstrzygnięte
  987
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 czerwca 2016 roku
  948
  Pliki do pobrania
  943
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 grudnia 2016 roku
  887
  Kontakt
  840
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 września 2016 r.
  824
  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku
  794
  Usługi społeczne - postępowania zakończone
  781
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku
  664
  Kontakt
  1

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  9512
  Registration
  1418

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  7431
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1344

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Intranet
  43765
  Zarządzenia Dyrektora
  2230
  Spis telefonów
  1481
  Aktualności
  1390
  Dokumenty Fundusz Socjalny
  1212
  Kontrola zarządcza
  1206
  Polityka rachunkowości 2014
  1086
  USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 2014
  1060
  Od Informatyków
  1051
  Regulamin organizacyjny
  898
  Regulamin pracy
  882
  Ankiety
  881
  Służba przygotowawcza
  713
  Statut PUP
  708
  NOWE PZU
  694
  Zmiany SYRIUSZ
  678
  Zamówienia publiczne
  583
  Kodeks etyczny
  549
  Procedura windykacyjna
  501
  Słowniki
  484
  Projekty współfinansowane z EFS
  450
  Nowa wersja
  441
  Regulamin naboru
  438
  2017
  415
  2018
  330
  Zarzadzenie w sprawie telefonow tabletow
  327
  2019
  139
  RODO
  133
  Zarzadzenie w sprawie procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych
  126
  EPIT
  124
  Rok 2019
  85
  Rok 2018
  75
  2020
  56
  FUNDUSZ SOCJALNY 2020
  22
  Rok 2020
  20
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5780

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl