• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Pytania i odpowiedzi - FAQ

  Co kryje się pod pojęciem "pracodawca"?

  Definicję pracodawcy zawiera art. 2 ust. 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona co najmniej 1 pracownika.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3525

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl