• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Opłaty

  Wysokość opłat uiszczanych przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o wydanie  zezwolenia na prace sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stan na 01.01.2018 r.):

   

  Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń wraz  z dowodem wpłaty w wysokości 30 zł.

  Opłata uiszczana jest w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie lub przedłużenie zezwolenia na  pracę sezonową, oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. Jest to kwota bezzwrotna. Pobierana jest niezależnie od wydania zaświadczenia, decyzji lub rejestracji oświadczenia.

  Wpłaty należy dokonać na konto:

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  ul. Rzeźnicza 12

   41 – 200 Sosnowiec

  37 1020 2313 0000 3902 0580 4234

   

   Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

  1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
  2. tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi )
  3. dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

  Wpłat należy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca. Odbierając oświadczenie należy okazać oryginał dowodu wpłaty.

  Podstwa prawna:

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:  Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm.)

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2350 )

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Kinga Pająk  Pośrednik Pracy 32 297 87 42  

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:27 | Redagował: Sławek Sagadyn 2018-01-05 09:48
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1752

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl