• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Poradnictwo dla pracodawców

  Poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych w Urzędzie oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników poprzez udzielanie porad indywidualnych

  Doradcy zawodowi, m.in.:

  • diagnozują predyspozycje zawodowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy w oparciu o test zainteresowań zawodowych,
  • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy (wyłącznie za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy),
  • wspomagają proces rekrutacji i selekcji.

  Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

  • dostępności usług dla pracodawców;
  • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
  • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego;
  • bezpłatności usług;
  • poufności i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług doradców zawodowych.

  Poradnictwo zawodowe dla pracodawcy

  Poradnictwo zawodowe udzielane pracodawcom przez powiatowy urząd pracy polega na udzielaniu pomocy:

  1. w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  2. w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników porzez poradę indywidualną.

  Pracodawcę zainteresowanego pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego zapraszamy do kontaktu z Urzędem.

   

  Wniosek do pobrania:

   wniosek_o_udzielenie_pomocy_w_zakresie_poradnictwa_zaw.docx

   wniosek_o_udzielenie_pomocy_w_zakresie_poradnictwa_zaw.pdf

  Ważniejsze linki:

  Podstawa prawna:

   - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późniejszymi zmianami).

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Magdalena Gątkiewicz doradca zawodowy 32 297 87 59  
   Lucyna Huppert doradca zawodowy 32 297 87 60  
  Agnieszka Horzelska doradca zawodowy 32 297 87 26  
  Utworzono: 2012-08-02 08:47 | Redagował: Lucyna Huppert 2015-05-12 13:06
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1834

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl