• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pośrednictwo pracy krajowe

  Pośrednictwo Pracy dla Pracodawców polega na udzieleniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie.

  Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na nastepujących zasadach:

  • dostępności
  • dobrowolności
  • równości
  • jawności

  Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych

  Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

  • Przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy,
  • Realizacji krajowej oferty pracy,
  • Przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy,
  • Podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym,
  • Podejmowaniu lub utrzynywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną,
  • Przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy,
  • Przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy.

  Pośrednictwo pracy dla pracodawców

  Jak złożyć krajową ofertę pracy:

  Pracodawca, który korzysta z usług pośrednictwa pracy ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika. Aby zgłosić krajową ofertę pracy należy złożyć ją w formie pisemnej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ofertę można również nadesłać tradycyjną drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.

  O czym należy pamiętać:

  • Zgłaszając krajową ofertę pracy pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub na przynależność związkową.
  • Krajowa oferta pracy może być zgłoszona tylko w jednym urzędzie pracy, wskazanym przez pracodawcę.
  • Każdy pracodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia krajowj oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie, a także poinformowania urzędu czy zgłosił ofertę w innym urzędzie pracy.
  • W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego o konieczniści uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, iż oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.

  Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy mozna pobrać osobiście w urzędzie pracy lub z naszej strony internetowej

  Pracodawcy, którzy poszukują pracowników, mogą również liczyć na pomoc doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy. Doradcy, pomagając pracodawcom w doborze kadr mogą korzystać z testów psychologicznych – co jest szczególnie przydatne w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

  UWAGA !!!
  Dysponujemy bazą danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji i umiejętności. Zatrudniamy licencjonowanych pośredników pracy, których wiedza pozwala na najkorzystniejsze rozwiązywanie Państwa potrzeb kadrowych.

  Ważniejsze linki:

  Podstawa prawna:

  Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  / Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065. /

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Katarzyna Makowska Pośrednik pacy 32 297-87-44
  Małgorzata Wesołowska Pośrednik pracy 32 297-87-45
         
  Utworzono: 2012-08-02 08:43 | Redagował: Katarzyna Makowska 2017-06-06 11:11
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2150

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl