• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

   

  Na wniosek Pracodawcy lub Przedsiębiorcy Urząd może przyznać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

  Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie przekraczającej  jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Z instrumentu nie mogą skorzystać Pracodawcy lub Przedsiębiorcy, u których w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w Urzędzie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  Obowiązkiem Pracodawcy lub Przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego na kolejne 12 miesięcy.

  Niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy po okresie refundacji skutkuje zwrotem uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.  

  W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, Pracodawca lub Przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc za okres, w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano w zatrudnieniu skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji,        w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

  W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy, Pracodawca lub Przedsiębiorca nie zwraca uzyskanej pomocy  za okres w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.   

  Refundacja jest udzielna zgodnie warunkami dopuszczalności  pomocy de minimis.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail  Karolina Waloch

  Marta Rodko


  Specjalista ds. programów

  Specjalista ds. programów - stażysta

  32 718 73 40

  32 718 7342

   


   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia [ 6 ]
  plik w formacie PDF Wniosek do 30 - 2017 - do wypełnienia komputerowego.pdf 24-08-17 12:05 234.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 234.77KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - do wypełenienia komputerowego.pdf 21-02-17 10:31 155.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 155.31KB) pobierz
  plik w formacie PDF ZAŁĄCZNIK nr 2 - do wypełnienia komputerowego.pdf 21-02-17 10:31 765.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 765.69KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie wynagrodzenia.pdf 24-08-17 12:08 211.33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 211.33KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 10-02-17 08:55 701.45KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 701.45KB) pobierz
  plik w formacie PDF Rozliczenie -Zał.1 do umowy 09-09-16 11:16 141.1KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 141.1KB) pobierz
  Utworzono: 2016-01-07 10:20 | Redagował: Anna Nowosielska 2017-02-24 14:11
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3874

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl