• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dołącz do nas

  Projekt "Dołącz do nas" współfinansowany z EFS, realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.

   


  Okres wdrażania 01.09.2009r. – 31.05.2011r.

  W projekcie uczestniczyło 140 osób (105 kobiet, 35 mężczyzn). Uczestnikami projektu były osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu należące do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności:

  - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 71 osób,

  - osoby długotrwale bezrobotne – 63 osoby,

  - osoby niepełnosprawne – 6 osób,

   

  W ramach projektu wszyscy uczestnicy odbyli szkolenie z zakresu umiejętnego poruszania się po rynku pracy w trakcie którego nabyli m.in. umiejętności: sporządzania dokumentów aplikacyjnych, odpowiedniego zachowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej – skutecznej autoprezentacji.

  Wszyscy uczestnicy projektu na bieżąco mogli korzystać z indywidualnych porad doradcy zawodowego oraz usługi pośrednictwa pracy.

  Spośród 140 uczestników projektu 96 osób skierowanych zostało na szkolenia zawodowe, których tematyka została dobrana do predyspozycji konkretnego uczestnika i potrzeb rynku pracy w trakcie indywidualnych porad zawodowych.

  Udział w projekcie zakończyło 114 osób z których prace podjęło ponad 35 % uczestników.

  Utworzono: 2013-03-07 10:14 | Redagował: Łukasz Hoksa 2016-12-15 10:14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1577

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl