• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Lepsze Perspektywy

  Projekt pn. "Lepsze Perspektywy" - realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Poddziałanie 6.1.3 POKL – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

  Projekt realizowany w okresie: 01.01.2008 r. – 31.12.2014 r.

  Całkowita kwota wykorzystana na realizację projektu: 42 075 108,79 zł

  Celem projektu było wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sosnowiec poprzez podniesienie ich atrakcyjności na rynku pracy.


  Formy wsparcia, którymi objęto Uczestników

  Staże zawodowe – 2028 osób,

  Szkolenia zawodowe (indywidualne/grupowe) – 3061 osób,

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1131 osób,

  Osoby uczestniczące w projekcie przez cały okres jego trwania miały możliwość korzystania
  z indywidualnych porad doradcy zawodowego oraz usług pośrednictwa pracy.


  Grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu

  W projekcie uczestniczyło 6188 osób, w tym:

  - 1951 osób do 25 roku życia,

  - 801 osób powyżej 50 roku życia,

  - 1776 osób długotrwale bezrobotnych,

  - 204 osoby niepełnosprawne.


  Dzięki wsparciu w ramach projektu wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł ponad 70%.

   

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Utworzono: 2013-03-07 10:14 | Redagował: Łukasz Hoksa 2016-12-15 10:20
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3733

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl