• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

  Projekt "Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze" współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

  Okres wdrażania 01.04.2010r. – 30.04.2012r.

  W projekcie uczestniczyło 42 osób (20 kobiety, 22 mężczyzn). Uczestnikami projektu były osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

  W ramach projektu wszyscy uczestnicy odbyli szkolenia zawodowe oraz szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Po zakończonych szkoleniach uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad doradcy biznesowego w zakresie sporządzania biznes planu na podstawie którego mogli starać się o dotację na uruchomienie działalności gospodarczej.

  W wyniku realizacji projektu:

  40 uczestników zakończyło udział w  szkoleniach zawodowych.

  39 osób zakończyło z sukcesem szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  21 uczestników otrzymało dotację na założenie działalności gospodarczej.

  18 przedsiębiorców otrzymało podstawowe wsparcie pomostowe.

  12 przedsiębiorców otrzymało przedłużone wsparcie pomostowe.

  10 osób założyło działalności gospodarcze mimo nieotrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu.

   

   

  Utworzono: 2013-10-15 11:01 | Redagował: Łukasz Hoksa 2016-12-15 10:14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1773

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl