• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 09 czerwca 2017 roku

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 9 czerwca 2017 r.

   

  1. Podczas posiedzenia przedstawiono:

  1. Prezentację przygotowaną przez firmę OTTIMA plus Sp. z o. o. w Katowicach –
   pt. „Analiza lokalnego rynku pracy powiatu sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych – rok 2016”
  2. Aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.

   

  2. Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie  zaopiniowali wniosek jednostki samorządowej o dofinansowaniu kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

   

  3. Ponadto pod głosowanie Rady poddane zostały cztery wnioski o umorzenia:

  1.  Wniosek w sprawie umorzenia pozostałej do spłaty należności (sygn. Akt I Nc 825/05) został zaopiniowany pozytywnie.
  2.  Wniosek w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia (Postanowienie Sygn. Akt I Ns 826/16) został zaopiniowany negatywnie.
  3.  Wniosek w sprawie umorzenia należności (Sygn. Akt IC 125/98) został zaopiniowany negatywnie.
  4.  Wniosek w sprawie umorzenia części należności wynikającej z wypowiedzenia umowy
    nr RP II.9342/65/AN/2013 został zaopiniowany negatywnie.

   

   

   

   

   

  Utworzono: 2017-08-18 09:38 | Redagował: Aleksandra Biela 2017-08-18 11:50
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 828

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl