• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 18 marca 2016 roku.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 18 marca 2016 r.

  Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy zaopiniowali:
  1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu za rok 2015 r.
     Niniejsze Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.
  2.Plan Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu na 2016 r.
     Niniejszy Plan został zaopiniowany pozytywnie i przyjęty do realizacji.
  3.Propozycję podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
     bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 r.
     Zaproponowany podział środków został zaopiniowany pozytywnie.

  Ponadto pod głosowanie Rady poddany został wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu w sprawie uruchomienia kolejnej edycji Programu Aktywizacja i Integracja.
  Powyższy wniosek został zaopiniowany pozytywnie, program został przyjęty do realizacji.

  W trakcie posiedzenia Rady poddano pod głosowanie pięć wniosków o umorzenie:
       1. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.85/MKo/15 został zaopiniowany pozytywnie.
       2. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.244/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
       3. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-2.66/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
       4. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze RP II.631-6.214/15 został zaopiniowany pozytywnie.
       5. Wniosek o umorzenie należności o numerze RP II.610-2.10/AMG/2015 został zaopiniowany negatywnie.

  Utworzono: 2016-03-10 13:07 | Redagował: Marta Kuczera 2016-04-12 09:10
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1190

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl