• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 roku

  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 kwietnia 2015 r.

  Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia zaopiniowali:

  1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu za rok 2014.
   Niniejsze Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.
  2. Plan Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu na 2015 r.
   Niniejszy Plan został zaopiniowany pozytywnie i przyjęty do realizacji.
  3. Propozycja podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 r.
   Zaproponowany podział środków został zaopiniowany pozytywnie.

  Ponadto pod głosowanie Rady poddane zostały dwa wnioski  Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu:

  1. Wniosek w sprawie uruchomienia Programu Aktywizacja i Integracja.
   Powyższy wniosek został zaopiniowany pozytywnie, program został przyjęty do realizacji.
  2. Wniosek  w sprawie uruchomienia Programu Specjalnego pn. „Mam pracę”.
   Powyższy wniosek został zaopiniowany pozytywnie, program został przyjęty do realizacji.

  W trakcie posiedzenia Rady poddano pod głosowanie trzynaście wniosków o umorzenie.

  1. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze FK.323-2.89/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  2. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze FK.323-2.88/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  3. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-2.3/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  4. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-2.4/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  5. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.4/MKo/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  6. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze FK.323-1.105/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  7. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.233/MKo/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  8. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze FK.323-2.87/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  9. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze FK.323-2.86/MKo/15 został zaopiniowany negatywnie.
  10. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-2/30/MKo/15 został zaopiniowany negatywnie.
  11. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze FK.323-2.41/MR/15 został zaopiniowany negatywnie.
  12. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze FK.323-1.174/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  13. Wniosek o częściowe umorzenie należności o numerze FK.323-2/36/MKo/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  Utworzono: 2015-04-23 12:48 | Redagował: Anna Smaga 2015-07-10 14:10
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1418

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl