• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 Listopada 2015 roku

   

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 6 listopada 2015 r.

  Dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  Na stanowisko przewodniczącego Powiatowej  Rady Rynku Pracy wybrany został Pan Grzegorz Frugalski przy jednym wstrzymującym się głosie i braku głosów sprzeciwu.

  Na stanowisko wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy wybrany został Pan Tomasz Szymonowicz, przy jednym wstrzymującym się głosie i braku głosów sprzeciwu.

  Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia zaopiniowali wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu dotyczącego nowych kierunków kształcenia, tj.:

  1. Technik lotniskowych służb operacyjnych,
  2. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
  3. Technik urządzeń dźwigowych,
  4. Technik procesów introligatorskich.

  Powyższy wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

  W trakcie posiedzenia Rady poddano pod głosowanie dziewięć wniosków o umorzenie.

  1. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.222/MR/15 został zaopiniowany negatywnie. Wniosek został odrzucony.
  2. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.209/MR/2015 został zaopiniowany negatywnie. Wniosek został odrzucony.
  3. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.244/MR/15 został zaopiniowany negatywnie. Wniosek został odrzucony.
  4. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-2.15/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  5. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.3/MKo/2015 został zaopiniowany pozytywnie.
  6. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.144/MKo/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  7.  Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.108/MKo/15 został zaopiniowany pozytywnie.
  8.  Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.52/MKo/2015 został zaopiniowany pozytywnie.
  9. Wniosek o umorzenie należności o numerze FK.323-1.152/MR/15 został zaopiniowany pozytywnie.

   

  Utworzono: 2015-10-23 11:55 | Redagował: Marta Kuczera 2016-03-10 13:23
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1214

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl