• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 03 października 2014r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 3 października 2014 r.

  Porządek posiedzenia PRZ obejmował:

   

  1. Zaopiniowanie wniosku złożonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia.
  2. Zaopiniowanie wniosków  o umorzenia.
  3. Przedstawienie analizy lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych – aktualizacja 2014 r.

  W   posiedzeniu   Powiatowej   Rady   Zatrudnienia  uczestniczył    Jacek   Górski   –   Dyrektor   CKZiU

  w Sosnowcu.

  Ad.1

  Członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali (co do zgodności z potrzebami rynku pracy) propozycje uruchomienia nowych kierunków kształcenia w CKZiU w Sosnowcu w niżej podanych zawodach tj.:

  • Technik dróg i mostów kolejowych (kod zawodu: 311207);
  • Technik chłodnictwa i klimatyzacji (kod Zawodu: 311929);
  • Mechanik motocyklowy (kod zawodu: 723107)

  Ad.2

  W trakcie posiedzenia Rady poddano pod głosowanie wnioski o umorzenie należności o numerach:

  FK-92-7/MR/14;    FK-92-4/MKo/14;    FK-92-3/MKo/14;    FK-92-5/MR/14;    FK-92-6/MR/14

  Ad.3

  Prezentację pt.” Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych – aktualizacja 2014 r.” przedstawił członkom Rady dr Marek Jabłoński reprezentujący firmę „Optima Plus” sp. zo.o  w Katowicach – współautor opracowania.

  Badanie na zlecenie PUP w Sosnowcu po raz pierwszy zostało przeprowadzone w 2013 roku.
  W wyniku przeprowadzonego badania  powstały dwa opracowania:

  ü  „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikację i umiejętności na sosnowieckim rynku pracy”

  ü  „Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie sosnowieckim”.

  W roku bieżącym została wykonana i zaprezentowana członkom Rady aktualizacja powyższych opracowań.

  Utworzono: 2014-10-13 13:54 | Redagował: Anna Smaga 2015-07-10 14:07
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1412

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl