• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 kwietnia 2014 roku.

  Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym w  związku z propozycją uruchomienia  nowych kierunków kształcenia w dwóch sosnowieckich szkołach tj. Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych  oraz  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

   

  Zaproszonymi gośćmi byli:

  Krzysztof Będkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu,

  Jacek Górski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

   

  Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowali propozycje uruchomienia nowych kierunków kształcenia w niżej podanych  zawodach tj. :

   

  • technik realizacji nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych
   w Sosnowcu;
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Sosnowcu;
  • ślusarz w  Zasadniczej Szkole Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
     w Sosnowcu ;
  • opiekunka środowiskowa w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu;
  • opiekun w domu pomocy społecznej w   Szkole Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.
  • wykonywanie kompozycji florystycznych  w klasie wielozawodowej   w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w  Sosnowcu.
  Utworzono: 2014-05-16 12:55 | Redagował: Tomek Kania 2014-05-16 13:27
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1476

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl