• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 27 marca 2014 roku.

  Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia  zaopiniowali:

   

  1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu za 2013 rok.
   Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez członków Rady.

  2. Plan Działania Powiatowego Urzędu Pracy na 2014 rok.
   Niniejszy plan został zaopiniowany pozytywnie i przyjęty do realizacji.

  3. Podział środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku.
   Zaproponowany podział środków uzyskał akceptację.

   

  W trakcie posiedzenia Rady poddano pod głosowanie dwa wnioski o umorzenie należności.

  • Wniosek o umorzenie należności o numerze FK 92/1/14 został oddalony. Zdaniem członków Rady ponowne rozpatrzenie wniosku będzie możliwe z chwilą pozyskania dodatkowych informacji.
  • Wniosek o umorzenie należności o numerze FK 92/2/14  członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie.
  Utworzono: 2014-05-06 10:58 | Redagował: Tomek Kania 2014-05-16 13:10
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1381

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl