• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Poziedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 24 marzec 2017 roku

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 24 marca 2017 r.

   

  Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy zaopiniowali:

   

  1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu za 2016 rok.

      Niniejsze Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez członków Rady.

  2. Plan działania Powiatowego Urzędu Pracy na 2017 rok.

      Niniejszy plan został zaopiniowany pozytywnie i przyjęty do realizacji.

  3. Podział środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia ,

      Łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 roku.

      Zaproponowany podział środków uzyskał akceptację.

   

   

  Na posiedzeniu zostały przedstawione propozycje  uruchomienia nowych kierunków kształcenia
  w dwóch sosnowieckich szkołach tj.:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  z siedzibą w Sosnowcu,
   przy  ul. Gen.  Grota Roweckiego  64,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  z siedzibą w Sosnowcu,
   przy  ul. Kilińskiego 25.

   

  Szkoły reprezentowali:

   

  • Edyta Cyganek - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 64
  • Jacek Górski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą
   w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 25 oraz
  • Zbigniew Zalas -Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

   

   

  Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowali propozycje uruchomienia nowych kierunków kształcenia,  w niżej podanych zawodach tj.:

   

  • Technik ortopeda, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Sosnowcu,
   przy  ul. Gen.  Grota Roweckiego  64,
  • Magazynier logistyk, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Sosnowcu,
   przy  ul. Kilińskiego 25,
  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   w Sosnowcu, przy  ul. Kilińskiego 25.

   

   

  W trakcie posiedzenia Rady poddano pod głosowanie pięć wniosków o umorzenie należności.

   

  • Wniosek o umorzenie należności o numerze ES-WK-9308-5/8/04 – członkowie Rady zaopiniowali  pozytywnie.
  • Wniosek o umorzenie należności o numerze ES-5236-56/AKO/99 – członkowie Rady zaopiniowali  pozytywnie.
  • Wniosek o umorzenie należności o numerze ES.BT-9308-13/32/09 – członkowie Rady zaopiniowali  pozytywnie.
  • Wniosek o umorzenie należności o numerze ES.BT-9308-13/25/12 – członkowie Rady zaopiniowali  negatywnie (wniosek został odrzucony).
  • Wniosek o umorzenie należności o numerze sygn. Akt I C 987/93 – członkowie Rady zaopiniowali  negatywnie (wniosek został odrzucony).

   

   

   

  Utworzono: 2017-04-11 09:02 | Redagował: Anna Nowak 2017-04-11 09:03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 999

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl