• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  RPO WSL

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020)

  Regionalny Program dla województwa śląskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (61%) i Europejskiego Funduszu Społecznego (24%). Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa (15%). W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

  Struktura RPO WSL

  RPO WSL składa się z 12 osi priorytetowych:

  • Oś I Nowoczesna gospodarka;
  • Oś II Cyfrowe śląskie;
  • Oś III Konkurencyjność MŚP;
  • Oś IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
  • Oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów;
  • Oś VI Transport;
  • Oś VII Regionalny rynek pracy;
  • Oś VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy;
  • Oś IX Włączenie społeczne;
  • Oś X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna;
  • Oś XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego;
  • Oś XII Infrastruktura edukacyjna.

  Ze wsparcia korzystać mogą:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • jednostki Samorządu Terytorialnego;
  • służby publiczne inne niż administracja;
  • instytucje ochrony zdrowia;
  • instytucje wspierające biznes;
  • instytucje nauki i edukacji;
  • partnerstwa;
  • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

  Ze wsparcia mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach.

  Niniejsze projekty kierowane są przede wszystkim do:

  osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych;

  osób do 25 roku życia;

  osób w wieku 50+;

  mam wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci;

  osób niepełnosprawnych;

  mieszkańców mniejszych miejscowości;

  właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.

   

  Szczegółowe informacje o RPO WSL znajdują się na portalu www.rpo.slaskie.pl

  Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

  Utworzono: 2016-05-11 13:34 | Redagował: Agnieszka Bondaruk 2017-06-07 16:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1065

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl