• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dane teleadresowe

  AKTUALNY WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW:

  Imię i nazwisko

   Stanowisko

  Numer pokoju

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Andrzej MADEJ

  Dyrektor PUP

  413

  32 297-87-14

  Jolanta GONCERZ

  Zastepca Dyrektora PUP ds. Organizacyjno - Prawnych

  415

  32 297-87-14

  Dorota LAGIERSKA - Starszy Inspektor

  Sekretariat

  414 32 297-87-14
  fax: 32 297-87-20
  Henryk GRĘDA - Radca Prawny

  Radca Prawny - Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

   

  Piątki: 8 - 11

  214

  32 297-87-13

   

   

  Dział Ewidencji i Świadczeń

  Kierownik Działu

  12

  32 2978 774

  informacja

  Obok portierni

  32 2978 763

  Rejestracja osób bezrobotnych

  E rejestracja

  Box 1

  32 2978 710

  Rejestracja osób bezrobotnych

  Box 2

  32 2978 769

  Rejestracja osób bezrobotnych

  Box 3

  32 2978 770

  Rejestracja osób bezrobotnych

  Box 4

  32 2978 748

  Rejestracja osób bezrobotnych

  Box 5

  32 2978 748

  Wydawanie zaświadczeń

   

   

   

  Box 6

  32 2978 749

  Obsługa bezrobotnych uprawnionych do zasiłku

   

  9

   

  32 2978 735

   

  32 2978 738

  Wyłączanie z ewidencji

  10

  32 2978 788

  Świadczenia osoby uprawnione do stypendiów, zaświadczenia ZUS

  11

  32 2978 734

  32 2978 773

  Orzecznictwo

  13

  32 2978 772

  Współpraca z ZUS, Płatnik

  105

  32 2978 709

  Centrum Aktywizacji Zawodowej

         Kierownik

  416

  32 2978 752

  Dział Obsługi Klienta

  Kierownik Działu

  115

  32 2978 718

  Zastępca Kierownika

  114

  32 2978 757

  Punkt informacyjno-doradczy dla pracodawców

  1

  32 2978 700

  wew. 802, 803

  Obsługa osób niepełnosprawnych, bez kwalifikacji

   

  14

  32 2978 700
  wew. 780

  32 2978 736

  32 2978 771

  Przyjmowanie ofert pracy

   

  8

  32 2978 744

   

  32 2978 745

  Oferty: przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo

  312

  32 2978 739

  Oferty: elektrycy, przemysł drzewny, włókienniczy

  312

  32 2978 706

  Oferty: transport, gospodarka magazynowa, naprawa pojazdów

  118

  32 2978 700

  wew. 782

  Oferty: transport

  119

  32 2978 716

  Oferty: handel, produkcja

   

  209a

  32 2978 733

  Oferty: handel, produkcja

  209b

  32 2978 737

  Oferty: finanse, ubezpieczenia, nieruchomości

   

  210

  32 2978 705

   

  32 2978 742

  Oferty: opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja, prawo, informatyka EURES

   

   

  211

   

  32 2978 743

   

  32 2978 746

  Oferty: bez zawodu, bez kwalifikacji

  212

   

  32 2978 741


  32 2978 740

  Oferty: gastronomia


  120


  32 2978 747

   

   


   Oferty: branża budowlana

  313

   

  32 2978 758

  Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

  Kierownik Działu

  311

  32 2978 726

  Szkolenia

  308

   32 2978 700

  wew. 790

  Szkolenia

  309

  32 2978 755

  Szkolenia

  310

  32 2978 754

   

  32 2978 753

  Doradca zawodowy

  315

  32 2978 760

  Szkolenia

  317

  32 2978 756


  Sala informacji zawodowej

  6

  32 2978 789

  Dział Instrumentów Rynku Pracy

  Kierownik Działu

  418

  32 2978 764

  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

   

  408 32 2978 761

  Staże

  409

  32 2978 768

  Bon stażowy, Bon na zasiedlenie, Bon zatrudnieniowy, Grant na telepracę, Świadczenia aktywizacyjne, Dofinansowanie wynagrodzenia +50, Refundacja składek -30

  410

  32 2978 711

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz skłądki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30-go roku życia

   

  411

  32 7187 340

  32 7187 342

  32 2978 732

  Prace interwencyjne, roboty publiczne

  412

  32 2978 767

  Dotacje

  509

  32 2978 765

  Dotacje

  511

  32 2978 766

   

  Sala szkoleniowa

   

   

  419

   

   

  32 2978 785

   

   

   

  Dział Finansowo-Księgowy

  Kierownik Działu (Główny Księgowy)

  521

  32 2978 723

  Zastępca głównego Księgowego

  513

  32 2978 725

  Księgowość Funduszu Pracy

  512

  32 2978 784

  Windykacja

   

   

  520

  32 2978 727

  Sprawozdawczość, rozliczenie wydatków z bankiem z Funduszu Pracy

  515

  32 2978 729

  Księgowość budżetowa

   

  516

  32 2978 724

  Księgowość budżetowa

  514

  32 2978 731

  Kasa - Asygnaty

  116

  32 2978 728

  Dział Zamówień Publicznych

   

  Kierownik Działu

   

   

  104

  32 2978 702

   

   

  102

  32 7187 339

   

  103

  32 2978 775

   

  Dział Organizacyjno-Administracyjny

  Biuro podawcze

  Parter (obok portierni)

  32 2978 722

  fax: 32 2978 721

  Archiwum

  106

  32 2978 708

  Archiwum cyfrowe

  107

  32 2978 739

   

  508

  32 2978 701

   

  Dział Obsługi Programów

  Kierownik działu

  112

  32 2978 777

  Programy

  109

  32 2978 751

  Programy

   

  110

   

  32 2978 750

   

   

  32 2978 778

  Programy

  111

  32 2978 795

   

  Stanowiska

  Stanowisko ds. Kontroli
  i Audytu Wewnętrznego

  113

  32 2978 703

  Stanowisko
  ds. pracowniczych (kadry)

  519

   

  32 2978 707

   

   

  Stanowisko ds. wdrożeń
  i obsługi systemów informatycznych

  215

  32 2978 717

   

  32 2978 779

   

  Utworzono: 2012-11-10 07:36 | Redagował: Małgorzata Wesołowska 2018-01-10 12:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7350

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl