• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  O projekcie

  AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE PLIKI DO POBRANIA

  KONTAKT

  INFORMACJE O PROJEKCIE

  Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy województwa  śląskiego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu jest utworzenie do 31.05.2015 r. trwale funkcjonujących działalności gospodarczych przez 83 osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie.

  W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • Opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego (Indywidualnego Planu Działania);
  • Usługi szkoleniowo - doradcze z zakresu przedsiębiorczości;
  • Wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do kwoty 21 662,00 zł.

  Ścieżka uczestnictwa Kandydata/Kandydatki w projekcie będzie się przedstawiać w następujący sposób:

  • Etap I - nabór Formularzy rekrutacyjnych w okresie od 9 do 26 września 2013 r., ich ocena formalna wraz z jednokrotnym uzupełnieniem braków formalnych, ocena merytoryczna, procedura odwoławcza od oceny merytorycznej;
  • Etap II - rozmowa z doradcą zawodowym oraz przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych;
  • Etap III - podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez zakwalifikowane osoby oraz przygotowanie przez doradców zawodowych Indywidualnych Planów Działania przy udziale Uczestników Projektu (zakres IPD obejmuje: a. „Analiza potrzeb klienta”, b. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny”, c. „Warsztat samopoznania”, d. „Indywidualna ocena zawodowa”);
  • Etap IV - udzielenie wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu wsparcia szkoleniowo-doradczego (wsparcie szkoleniowe podzielone będzie na część podstawową i specjalistyczną);
  • Etap V - nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości składanych przez Uczestników Projektu (co najmniej 1 277 wniosków), ocena formalna wraz z ewentualnym jednokrotnym uzupełnieniem braków formalnych, ocena merytoryczno-techniczna oraz procedura odwoławcza w formie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • Etap VI - podpisanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  (co najmniej 1 277 umów na kwotę nieprzekraczającą 21 662,00 zł na każdą umowę) oraz przekazanie środków finansowych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu w dwóch turach - I tura maksymalnie 230 Uczestników, II tura - po procedurze odwoławczej 1047 kolejnych Uczestników;
  • Etap VII - przeprowadzanie wizyt monitoringowych i kontrolnych u wszystkich Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy zawarli umowę na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

   

  Termin naboru zgłoszeń do projektu: 09.09.2013 r. - 26.09.2013 r.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Utworzono: 2013-10-18 10:27 | Redagował: Łukasz Hoksa 2014-11-06 10:56
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2235

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl