• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Nowe Horyzonty

   

  Projekt "Nowe Horyzonty" współfinansowany z EFS, realizowany w ramach Działania 1.3 SPO RZL.


  Okres wdrażania 01.04.2006r. – 31.12.2007r.

  Celem projektu było:

  • zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia
  • wyposażenie bezrobotnych w wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy
  • umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycie doświadczenia zadowowego oraz nowych praktycznych umiejętności związanychz z wykonywaniem przyszłego zawodu
  • uruchomienie własnej działalności gospodarczej przy wspraciu ze strony projekty w postaci dotacji finansowej.

  W projekcie uczestniczyły 862 osoby (455 kobiet, 407 mężczyzn) powyżej 25 roku życia, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

  23 osoby uczestniczyły w przygotowaniach zawodowych w miejscu pracy, które umożliwiły zdobycie nowych kwalifikacji bądź umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy.

  7 osób zostało skierowanych do pracodawców na subsydiowane stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych, a pracodawcy zobowiązali się do utrzymania tych miejsc pracy przez okres 24 miesięcy po okresie refundacji.

  139 osób otrzymało bezzwrotnie jednorazowe środki, które pozwoliły uruchomić im własną działalność gospodarczą. Osoby te miały również możliwość udziału w szkoleniach z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz skorzystali z doradztwa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub mających taki zamiar.

  692 osoby zostały skierowane na szkolenia zawodowe, które umożliwiły beneficjentom nabycie nowych lub aktualizację posiadanych kwalifikacji zawodowych.

  20 osób uczestniczyło w szkoleniach z zakresu umiejętnego poszukiwania zatrudnienia w ramach Klubu Pracy. Większość z tych osób została skierowana w późniejszym okresie na szkolenia zawodowe organizowane w ramach projektu.

  Osoby uczestniczące w projekcie przez cały okres jego trwania miały możliwość korzystania z indywidualnych porad doradcy zawodowego oraz usług pośrednictwa pracy.

  Z poradnictwa zawodowego skorzystało 712 osób (378 kobiet, 334 mężczyzn), natomiast z pośrednictwa pracy 239 osób (152 kobiety, 87 mężczyzn).

   

  Efektywność projektowa mierzona 31.12.2007 roku, a więc ostatni dzień projektu, znacznie przewyższała wskaźnik założony w projekcie (25%) i wyniosła 49,85%. Na wysokość tego wskaźnika złożyły się osoby, które na dzień 31.12.2007r. pozostawały w zatrudnieniu (195 osób) oraz samozatrudnieniu (145 osób).

   

  90,13% spośród osób, które zostały przeankietowane w zakresie zadowolenia z uczestnictwa w projekcie wyraziło pogląd, że projekt był adekwatny do ich potrzeb, a uczestnictwo w nim przyniosło im korzyści.

  Utworzono: 2013-03-07 10:36 | Redagował: Sylwia Harańczyk 2013-10-16 11:23
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2178

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl