• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Tłumacz języka migowego

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

  Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Sosnowcu przy ul. Rzeźniczej 12.

  Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem /w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu/ proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

  Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu
  ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec
  e-mail: ,
  faks : +48 32 297-87-01 ;
  tel. +48 32 297-87-00; +48 32 297-87-14

  Utworzono: 2012-11-17 08:34 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-03-07 10:54
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2972

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl