• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zdobądź kwalifikacje - bądź cenny na rynku pracy

  ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE - BĄDŹ CENNY NA RYNKU PRACY

     
   O PROJEKCIE 
  PLIKI DO POBRANIA
     KONTAKT  

  AKTUALNOŚCI


  19.09.2017 r.

  Aktualne nabory na szkolenia


  W związku z podjęciem przez tutejszy Urząd współpracy z lokalnymi pracodawcami z branży spawalniczej oraz logistycznej,
  obecnie prowadzimy nabór na szkolenia z zakresu spawania oraz z obsługi wózków widłowych.

   

  Osoby chcące podjąć pracę na linii spawalniczej lub w magazynach, zapraszamy do kontaktu:
  - z osobistym doradcą klienta,
  - z doradcą zawodowym, tel. 32/297-87-26,
  - ze specjalistami ds. programów, tel. 32/297-87-77 lub 51.

  W przypadku zainteresowania zdobyciem kwalifikacji lub uprawnień z innych dziedzin, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami ds. programów.


  dodała: Agnieszka Bondaruk  1.09.2017 r.

  Przedłużenie terminu rekrutacji

   


  Informujemy, że zgłoszenia do projektu przyjmowane będą do końca bieżącego roku, tj. do 31.12.2017 r.


  Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie osoby, które:

  - mają możliwość podjęcia pracy, ale wymagają zdobycia konkretnych uprawnień lub kwalifikacji zawodowych,

  - chcą założyć własną firmę, ale powinny poszerzyć swoje kwalifikacje, żeby być bardziej konkurencyjnym lub móc świadczyć dodatkowe usługi.


  Przypominamy, że w projekcie finansujemy wyłącznie szkolenia nadające konkretne kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe, np. spawalnicze, do obsługi wózków widłowych, sprzętu ciężkiego budowlanego, uprawnienia elektryczne, pośrednika w obrocie nieruchomościami etc.


  dodała: Agnieszka Bondaruk  18.11.2016 r.

  Rozpoczynamy rekrutację - nabór zgłoszeń do projektu


  W dniu dzisiejszym opublikowany został Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wraz z Formularzem Kandydata / Kandydatki oraz kartą jego oceny (dostępne w dziale "pliki do pobrania"). Możliwe jest tym samym rozpoczęcie zbierania zgłoszeń do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane prosimy o pobranie ze strony Formularza Kandydata(ki), jego wypełnienie oraz złożenie w siedzibie Urzędu. Formularz dostępny jest ponadto u doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu (tj. u pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego – w Dziale Obsługi Klienta, w Dziale Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń) oraz w Biurze Projektu (Dział Obsługi Programów).

  Dokumenty można składać:

  1) osobiście:

  -  u własnego doradcy klienta podczas wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu lub

  -  w Biurze Projektu - pokój nr 109,

  2) pocztą tradycyjną:

  -  wysyłając na adres Beneficjenta – Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu (z dopiskiem Biuro Projektu „Zdobądź kwalifikacje – bądź cenny na rynku pracy” pok. 109).

  Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w okresie od 21.11.2016 r. do 31.07.2017 r. do godziny zakończenia pracy w Urzędzie, tj. do 15:30. Możliwe jest jednak skrócenie okresu naboru dokumentów rekrutacyjnych w przypadku zakwalifikowania do Projektu odpowiedniej liczby Uczestników / Uczestniczek.


  dodał: Łukasz Hoksa

   


  18.11.2016 r.

  Rozszerzenie wsparcia projektowego o staże zawodowe


  Informujemy, iż Instytucja Wdrażająca zaakceptowała zmiany zaproponowane przez nasz Urząd, polegające na wprowadzeniu do ścieżki projektowej wsparcia w postaci staży zawodowych. Wprowadzenie staży wynika z sugestii zebranych od lokalnych pracodawców oraz osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu i stanowi bezpośrednią odpowiedź na wysoki odsetek wśród grupy docelowej osób, które utraciły kontakt z rynkiem pracy (długotrwale bezrobotnych) oraz rosnące znaczenie doświadcenia zawodowego, jako czynnika decydującego o zatrudnieniu danej osoby przez lokalnego pracodawcę. Projekt przewiduje organizację staży zawodowych dla 15 Uczestników projektu, których potrzeby odpowiadać będą korzyściom wynikającym z udziału w tej formie wsparcia.


  dodał: Łukasz Hoksa  06.09.2016 r.

  Zaproszenie do udziału w projekcie


  Pragniemy poinformować o rozpoczęciu przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu realizacji projektu pn. "Zdobądź kwalifikacje - bądź cenny na rynku pracy". Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od IX 2016r. do III 2018r. i zgodnie ze swoją nazwą zakłada wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, pozwalających dostosować kwalifikacje zawodowe do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Założenia projektowe przewidują objęcie 55 osób - 27 mężczyzn oraz 28 kobiet - szkoleniami certyfikowanymi, tj. kończącymi się egzaminem przeprowadzonym przez uprawnione jednostki, po którego zaliczeniu osoba objęta wsparciem otrzyma certyfikat / świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w konkretnym zawodzie. Poza wspomnianymi szkoleniami, Uczestnicy i Uczestniczki projektu objęci zostaną poradnictwem zawodowym, umożliwiającym dopasowanie wsparcia szkoleniowego do ich potrzeb i możliwości oraz pośrednictwem pracy, wspierającym znalezienie odpowiedniego zatrudnienia dla przeszkolonej osoby.

  Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek do projektu planowana jest na miesiąc październik 2016r. Dokładny termin rozpoczęcia naboru zostanie ogłoszony na niniejszej stronie internetowej. Rozpoczęcie naboru poprzedzone zostanie publikacją "Regulaminu uczestnictwa w projekcie", nad którym aktualnie pracujemy.

  Zachęcamy osoby zainteresowane do zapoznania się z zakładką O PROJEKCIE, w której znajdują się m.in. informacje o kryteriach, które musi spełniać osoba chcąca wziąć udział w przedsięwzięciu, jak również do śledzenia AKTUALNOŚCI, gdzie publikować będziemy informacje związane z kolejnymi etapami realizacji projektu.

   

  dodał: Łukasz Hoksa

   


  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Utworzono: 2016-09-06 10:54 | Redagował: Agnieszka Bondaruk 2017-09-19 09:47
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3266

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl