• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  E-zgłoszenie oferty pracy

  Oferta otwarta/zamknięta

  I. Rodzaj oferty

  II. Informacje dotyczące pracodawcy

  Osoba reprezentująca pracodawcę

  III. Informacja dotycząca zgłoszonego miejsca zatrudnienia

  IV. Oświadczenie pracodawcy

  Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym „kto składając zeznanie mające służyć w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…)", oświadczam iż:

  V. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli z państw EOG

  Załóż konto i dopisz się do bazy firm

  * - pola wymagane
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6214

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl